Čo nám znižuje dôchodky v druhom pilieri

Od začiatku roka by mali mať sporitelia, ktorí dosiahli dôchodkový vek a desiaty rok sporenia, možnosť kúpiť si za svoje úspory dôchodok.

Čo nám znižuje dôchodky v druhom pilieri

Sociálna poisťovňa spustila stránku, ktorá má umožniť sporiteľom vybrať si z ponúk troch certifikovaných poisťovní súťažiacich o úspory sporiteľa.

Treba povedať, že stránka dokonale plní kritériá verejného portálu, to znamená, že sporitelia budú musieť prelúskať zložité texty s malým písmom a žiadny interaktívny sprievodca životne dôležitou transakciou ich nečaká.

To, že sa podarilo stihnúť šibeničné termíny anuitnej novely, však neznamená, že všetci sporitelia by sa mali okamžite vrhnúť do nakupovania doživotných dôchodkov.

Čakanie sa môže vyplatiť

Niektorým sa môže oplatiť počkať z dvoch dôvodov. Neskôr môžu urobiť lepší nákup a zároveň získať možnosť slobodne nakladať s vyšším objemom úspor.

Doživotný dôchodok znamená, že poisťovňa výmenou za balík úspor sporiteľa vypláca mesačnú dávku do konca jeho života. Poisťovňa tento balík investuje a očakávanú výšku zhodnotenia premietne do výšky mesačnej dávky.

S takýmito úsporami sa prirodzene nešpekuluje, ale kupujú sa bezpečné dlhopisy. Vďaka úrokovej politike ECB si dnes slovenská vláda požičiava na desať rokov za mikroúrok 1,1 percenta, nemecká takmer zadarmo. Vyplácané dôchodky tak budú relatívne nízke. To nemusí byť problém, ak sa inflácia tiež drží nuly, ale to určite nebude stav trvalý.

Naopak, výška doživotného dôchodku sa až do smrti sporiteľa meniť nebude, kúpna sila teda bude klesať. Sporiteľ má síce možnosť kúpy tzv. indexovaného doživotného dôchodku, ktorý bude spočiatku nižší a napríklad každý rok rásť o dve percentá.

To však znamená len presun zdrojov v čase, dôchodca si bude môcť počas celého života kúpiť rovnako veľa tovarov. Nerieši to však problém nízkych úrokov na trhu.

Nie sporiteľ. Investor

Na sporiteľa by sme sa mali pozerať ako na investora a na doživotný dôchodok ako na zhodnotenie jeho úspor. Vo Veľkej Británii sa dnes tieto dôchodky pohybujú vo výške ročného zhodnotenia 5,3 %, čo je len o 1 až 2 % viac, ako keď človek úspory investuje do bežného fondu.

Oproti nižšiemu výnosu stojí fakt, že v druhom prípade ostáva sporiteľ naďalej vlastníkom celých svojich úspor. Trh a čas ukážu, aké štedré budú poisťovne na Slovensku.

Ak nebudú štedré a sporitelia nebudú odkázaní na tento príjem (mal by predstavovať 7 až 8 % ich dôchodkového príjmu), majú sporitelia ešte jednu možnosť, ako užívať svoje úspory.

Nechajú ich naďalej na účte v DSS, len si budú pravidelne vyberať zhodnotenie svojich úspor. Môžu si takto počkať na vyššie úroky na trhu a atraktívnejšiu ponuku poisťovne na doživotný dôchodok.

Odložiť nákup doživotného dôchodku sa môže oplatiť aj z iného dôvodu. Dnes štát výrazne obmedzuje sporiteľov v nakladaní s úsporami. Až 90 percent z nich si buď bude môcť akurát kúpiť doživotný dôchodok (uzavrieť doživotnú zmluvu s limitovaným dedením), nanajvýš úspory držať v DSS-ke a naďalej ich zhodnocovať. Len minimum sporiteľov bude môcť nakladať so svojimi úsporami podľa uváženia, aj to len s ich časťou.

Dôchodky môžu opraviť poslanci

Pravidlá sú nastavené tak, že každý si musí kúpiť doživotný dôchodok, a to minimálne taký, aby v súčte dosiahol dôchodok, ako keby bol iba v prvom pilieri.

Aby to nebolo jednoduché, tak zároveň musí suma dôchodkov prevýšiť 561 eur. Ak niekomu po splnení podmienok ostanú nejaké úspory, môže si ich slobodne vybrať a použiť podľa svojich potrieb. Na doplatenie hypotéky, platbu za operáciu či zaplatenie vysnívanej dovolenky v Indii.

Problém je v tom, že dnes štát priznáva sporiteľom nespravodlivo nízky dôchodok z prvého piliera. Tvári sa, akoby odvody sporiteľov do prebytkových fondov a fondu solidarity neslúžili na vyplácanie dôchodkov z prvého piliera.

Existuje šanca, že poslanci tento stav napravia a sporiteľom sa dôchodok z prvého piliera bude krátiť menej. Tým sporitelia ľahšie dosiahnu hranice stanovené zákonom a ostane im vyššia časť ich úspor na slobodné nakladanie.

Rozhodnutie o kúpe doživotného dôchodku musí urobiť nakoniec každý sám, po zvážení vlastných očakávaní, zdravotného stavu, iných príjmov či výdavkov. Sporitelia by však mali vedieť, že doživotný dôchodok si nemusia kúpiť hneď, nemusia si ho kúpiť za všetky úspory a výnosy zo svojich úspor môžu využívať aj bez toho, aby nenávratne odpredali úspory poisťovniam.

SME, 19.1.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards