Občana stojí chod štátu 125 tisíc (Hospodárske noviny, Pravda, Nový čas, eTREND)

Každého občana Slovenska stojí chod štátu denne v
priemere 342 korún, čo ročne predstavuje sumu zhruba 125-tisíc.

Občana stojí chod štátu 125 tisíc (Hospodárske noviny, Pravda, Nový čas, eTREND)

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Inštitútom
ekonomických a spoločenských analýz INESS, výdavky verejnej správy v tomto roku
opäť narástli, a to o 11,8 %, čo je výrazne viac ako je tohtoročná očakávaná
inflácia. Podľa inštitútu to znamená expanziu verejnej sféry na úkor súkromných
subjektov. Ako ďalej uvádza vo svojej analýze znižovanie podielu deficitu
verejných financií aj napriek zvyšovaniu verejných výdavkov umožňuje
predovšetkým vysoký rast výnosov z daní a odvodov, ktorý by mal dosiahnuť 11,6
%. INESS však pripomína, že takýto rast nebude trvať večne a s nutným poklesom
tempa hospodárskeho rastu z dvojciferných hodnôt sa vyčerpajú aj zdroje na
ďalší rast verejných výdavkov. Vláda by preto podľa inštitútu už v súčasnosti
mala skôr škrtať výdavky a to aj vzhľadom na rastúce deficity prvého
dôchodkového piliera.

Pri hodnotení štátneho rozpočtu na tento rok inštitút
uvádza, že v ňom zostali viaceré disproporcie. Poukazuje pritom na skutočnosť,
že priame platby poľnohospodárom sú vyššie ako je podpora ľuďom v hmotnej
núdzi. Ako ďalej uvádza INESS vo svojej analýze príjmov a výdavkov verejnej
správy na tento rok v oblasti rozvoja vidieka sa utratí viac ako na vysoké
školstvo a regionálny rozvoj je dotovaný vyššou sumou ako súdnictvo. Inštitút
poukazuje aj na fakt, že jeden z najväčších medziročných percentuálnych
nárastov zaznamenali rezervy premiéra a rezerva na riešenie krízových situácií,
ktoré sú z pohľadu efektivity verejných výdavkov podľa INESS nekontrolovateľné.
"Celkové výdavky na mzdy zamestnancov verejnej správy i napriek
avizovanému zoštíhľovaniu naďalej rastú," konštatuje inštitút vo svojej
analýze.

Inštitút vypracoval aj projekt s názvom
"Plytvanie štátu", ktorý poukazuje na neefektívne využitie verejných
prostriedkov. Podľa jeho záverov štát za uplynulých šesť mesiacov podľa správ
publikovaných v médiách neefektívne vynaložil zhruba 9,6 mld. Sk. Cieľom tohto
projektu, ktorého aktuálne výsledky sú prístupné aj prostredníctvom internetovej
stránky inštitútu, je podľa INESS zamerať pozornosť verejnosti na množstvo
prípadov neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi a poukázať tak na
existujúce rezervy vo verejných financiách.

Inštitút INESS vznikol v decembri 2005. K jeho hlavnej
činnosti patrí výskumná, publikačná, poradenská a vzdelávacia činnosť zameraná
na riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov. Zaoberá sa aj
monitorovaním činnosti a financovania verejného sektora, štúdiami dopadov
legislatívnych zmien a okrem iného aj organizovaním diskusných a vzdelávacích
podujatí.

Hospodárske
noviny, 7.5.2008 (SITA)

Pravda,
7.5.2008 (SITA)

Nový
čas, 7.5.2008 (SITA)

eTREND,
7.5.2008 (SITA)

Aktuality.sk

24hod.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards