Gastrolístky ochudobňujú zamestnancov, tvrdí INESS (SITA)

Článok SITA z 2.3.2015 sa venuje analýze INESS o gastrolístkoch.

Gastrolístky ochudobňujú zamestnancov, tvrdí INESS (SITA)

Gastrofirmy zamestnancovi poplatky nepriamo účtujú dvakrát: najprv poplatok zaplatí svojmu zamestnávateľovi za ich objednanie a potom reštaurácii (resp.obchodnému reťazcu) pri výmene za hotovosť.

INESS žiada odstrániť privilegované postavenie gastrofiriem

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje umožniť zamestnávateľom, aby príspevok na stravovanie oslobodený od dane vyplácali priamo zamestnancovi. Podľa INESS by sa tak z legislatívy odstránilo súčasné privilegované postavenie gastrofiriem. "Gastrofirmy majú vďaka litere Zákonníka práce de facto garantovaný obrat, ktorý sa prejavuje aj na ich vysokej ziskovej marži," tvrdí inštitút.

"Štyri gastrofirmy združuje Asociácia emitentov stravovacích poukážok (AEPS) a ich marže im môže väčšina firiem len závidieť. Kým priemerná zisková marža takmer 200-tisíc firiem na Slovensku je 2,7 %, v prípade gastrofiriem to bolo za rok 2013 skoro 27 %, teda desaťnásobok priemeru," uviedol INESS vo svojej štúdii. Gastrofirmám a ich obhajcom v politike sa pritom podarilo vytvoriť dojem, že gastrolístky sú benefitom zamestnancov, ktorý dostávajú navyše k výplate, dodali analytici.

 
Gastrolístky podľa INESS zamestnanca ochudobňujú z troch dôvodov:

    Znižujú jeho čistú mzdu, ktorej časť dostáva vo forme gastrolístkov
    Obmedzujú možnosť výberu obeda zamestnanca
    Predražujú stravovacie služby

Gastrofirmy totiž zamestnancovi poplatky nepriamo účtujú hneď dvakrát - najprv poplatok zaplatí svojmu zamestnávateľovi, keď gastrolístky v jeho prospech objednáva, potom reštaurácii (resp. obchodnému reťazcu), keď gastrolístok vymieňa za hotovosť. Zamestnanec tak za gastrolístky zaplatí vo forme nižšej mzdy a vyššej ceny za jedlo, reštaurácie tieto náklady pochopiteľne zohľadňujú vo svojich cenách.

INESS na gastrolístky upozorňuje vzhľadom na minulotýždňovú informáciu o tom, že Protimonopolný úrad SR (PMÚ)  prešetruje kartelovú dohodu gastrofiriem. PMÚ SR, odbor kartelov, začal 16. februára tohto roka správne konanie pre možné dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi piatimi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu stravovacích a iných benefitných poukážok.

Ako uviedol vo štvrtok PMÚ, obsahom dohôd má byť limitácia počtu prijímania stravných lístkov v obchodných reťazcoch, určenie cien tovaru, služieb a iných obchodných podmienok, uplatňovanie odlišných cenových a iných obchodných podmienok vo vzťahu ku svojim klientom a ku klientom konkurencie.

Problémom má byť podľa zverejnených informácií aj plošné zjednotenie provízie, či koordinácia správania pri predkladaní súťažných ponúk vo verejných obstarávaniach, obchodných verejných súťažiach, prípadne v iných obdobných súťažiach.

Zároveň si podnikatelia mali podľa PMÚ vymieňať citlivé obchodné informácie týkajúce sa cien a iných obchodných podmienok tovarov, služieb a informácie o svojich zákazníkoch. "Okrem toho podnikatelia monitorovali dodržiavanie možnej dohody a v prípade jej nedodržiavania uplatňovali voči porušovateľom opatrenia," priblížil úrad.

Komunikácia medzi subjektmi sa uskutočňovala elektronicky a formou osobných stretnutí, a to predovšetkým na pôde záujmového združenia právnických osôb, ktorého boli členmi. "Koordinácia uvedených podnikateľov v tendroch sa týkala najmä určovania účasti, prípadne neúčasti v konkrétnej súťaži, určovania cien tovarov a služieb, ako aj výmeny citlivých obchodných informácií," vysvetlil PMÚ.

Pokuta až do výšky 10 % z obratu

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. "Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže protimonopolný úrad dospieť v rozhodnutí," uza
 
Z gastráčov sa vraj živia aj mačky a prostitútky

Ani prípadná maximálna pokuta Protimonopolného úradu vo výške 10 % obratu týchto firiem však podľa INESS nijako zásadne neohrozí ich podnikanie, keďže zisková marža každej z nich sa bude aj po zaúčtovaní pokuty stále pohybovať vysoko nad úrovňou 10 %. Navyše sa podľa inštitútu z gastrolístkov stalo vysoko likvidné aktívum, čo v ľudskej reči znamená, že sa za ne dá nakúpiť takmer čokoľvek a kdekoľvek: vrátane konzerv pre mačky či služieb u prostitútok.

Môžeme sa preto domnievať, že väčšina transakcií vykonaných s gastrolístkami je v skutočnosti v rozpore so Zákonníkom práce, podľa ktorého „zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie … v priebehu pracovnej zmeny.” Víkendové či večerné nákupy v hypermarketoch platené hrsťou „gastráčov“
úmysel a najskôr ani literu zákona rozhodne nenapĺňajú, dodávajú analytici.

SITA, 2.3.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards