Slovensko v uplynulých rokoch zaznamenalo pokles v rebríčkoch konkurencieschopnosti či v jednoduchosti podnikania (RTVS)

Ak sa pozrieme na vývoj v 90-tych rokoch, na Slovensko zahraničné investície neprichádzali, resp. prichádzali len veľmi málo. Slovensko naozaj pre zahraničných investorov nebolo atraktívnou krajinou, ale kľudne môžeme povedať, že Slovensko bolo takou čiernou dierou na mapách zahraničných investorov. Okolo roku 2000 sa situácia dramaticky zmenila, pretože medzi rokmi 2000 až 2005 vtedajšia vláda urobila niekoľko zásadných reforiem. V tomto období prišlo na Slovensko množstvo zahraničných investícií, povedal pre magazín RTVS Tu sme doma 4.3.2015 Richard Ďurana.

Slovensko v uplynulých rokoch zaznamenalo pokles v rebríčkoch konkurencieschopnosti či v jednoduchosti podnikania (RTVS)

Redaktor:
"Podnikanie na Slovensku niekedy pripomína maratón. Snažíme sa presadiť v silnej konkurencii. Raz sme na čele a predbiehame skúsené veľmoci, inokedy zase v tesnom závese za podpriemernými ekonomikami, ktoré bojujú o prežitie."
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO:
"Slovensko má niekoľko špecifík, ktoré sú veľmi pozitívne pre investorov. Jednak je to aj naša geografická poloha, na západnej strane silné ekonomiky, na východnej veľmi rýchlo rastúce spotrebiteľské trhy, čiže to je pre investorov mimoriadne dôležité. Slovensko má najvyššiu produktivitu práce, čo sa týka strednej a východnej Európy."
Richard Ďurana, riaditeľ inštitútu INESS:
"Ak sa pozrieme na vývoj v 90-tych rokoch, na Slovensko zahraničné investície neprichádzali, resp. prichádzali len veľmi málo. Slovensko naozaj pre zahraničných investorov nebolo atraktívnou krajinou, ale kľudne môžeme povedať, že Slovensko bolo takou čiernou dierou na mapách zahraničných investorov. Okolo roku 2000 sa situácia dramaticky zmenila, pretože medzi rokmi 2000 až 2005 vtedajšia vláda urobila niekoľko zásadných reforiem. V tomto období prišlo na Slovensko množstvo zahraničných investícií."

Redaktor:
"História ukázala, že zahraniční investori si svoje nové destinácie vyberajú najmä podľa vládnej politiky. Veľa z nich na Slovensku často iba začína a neskôr pokračuje v ďalšej krajine. Mnohí tu však zotrvali. Čo ich láka v našich končinách?" Róbert Šimončič:
"Pracovná sila nielenže je veľmi schopná, ale veľmi rýchlo sa adaptuje na nové technológie, v tom sme jedna z najlepších krajín na svete dokonca."
Redaktor:
"Podnikatelia často potrebujú impulz na to, aby u nás investovali.
Starajú sa o to ministerstvá, vládne agentúry a súkromníci. Je pravda, že v niektorých ukazovateľoch sme najlepší v strednej Európe aj vo svete.
Slovensko ale v uplynulých rokoch zaznamenalo pokles v rebríčkoch konkurencieschopnosti či v jednoduchosti podnikania. Vraciame sa späť k hodnotám, ktoré boli na mieste, keď Slovensko začínalo snívať svoj hospodársky sen. Ekonomický tiger Európy stráca svoju silu. Ako ju dokáže získať späť?" Róbert Šimončič:
"Čo bude problém v Európe a už dneska je, nielen na Slovensku, aby bol dostatok kvalifikovanej sily. A je treba ešte viac sa sústrediť aj na tie investície z mimo Európskej únie, aby tá stabilita tej ekonomiky do budúcnosti bola ešte väčšia."
Richard Ďurana:
"Najjednoduchším a takým najpriamejším a najrýchlejším spôsobom je zníženie daňového zaťaženia, zníženie regulácie trhu práce, možno povedzme zníženie alebo regionalizácia minimálnej mzdy."

Ľubomír Koršňák, analytik:
"Ak sa pozrieme na rebríček Svetového ekonomického fóra o konkurencieschopnosti jednotlivých ekonomík, tak Slovensko je až na 75.
mieste, čo je najhoršie umiestnenie spomedzi krajín V4. Kde najmä Slovensko zaostáva, je to kvalita inštitúcií, je to nepružný Zákonník práce, je to neschopnosť udržať talenty doma. To znamená, vzdelaní ľudia nám odchádzajú do zahraničia."
Redaktor:
"Ministerstvo hospodárstva rokuje s viacerými zahraničnými investormi.
Za uplynulé štyri roky uzavrela napríklad agentúra SARIO 102 investičných projektov, vzniklo asi 17-tisíc pracovných miest v rôznych kútoch Slovenska. Dozvuky recesie európskej ekonomiky však doliehajú aj na tie najsmelšie plány, a preto si málokto trúfa tipovať, či nám práve cudzinci pomôžu znížiť nezamestnanosť, ktorá je stále najvyššia v strednej Európe."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards