Ako zistiť dobrú ponuku poisťovní? Pomôžeme vám (Sme)

Denník Sme cituje dňa 15.3.2015 Radovana Ďuranu v téme druhého piliera.

Ako zistiť dobrú ponuku poisťovní? Pomôžeme vám (Sme)

Čo je a čo nie je dobrá ponuka, môže byť pre laika ťažké posúdiť.

BRATISLAVA. Dôchodcovia, ktorí už majú nárok na rentu zo súkromných úspor, dostanú zo Sociálnej poisťovne ponukový list s ponukami troch poisťovní. Ponukový list nie je jednotný pre všetkých sporiteľov. Záleží aj na výške úspor.
Priveľa nejasného

Vyznať sa v tom, ktorá ponuka je výhodná, nie je veľmi jednoduché.

V ponukovom liste, ktorý má aj niekoľko vysvetľujúcich strán, si môžete v hlavičke nájsť, akú mesačnú anuitu vám poisťovne ponúkajú.

Môže tam byť napísané: Cena doživotného dôchodku vo výške 23,60 eura. To znamená, že od všetkých troch poisťovní pri všetkých druhoch dôchodku dostanete na začiatku rovnakú sumu.

Otázne je len to, koľko peňazí budete musieť poisťovni zo svojich úspor „predať“, aby vám bola ochotná dať takýto mesačný dôchodok.

Pri tomto príklade, ktorý má SME k dispozícii, napríklad pri úsporách 9516,75 eura v druhom pilieri, na to, aby vám poisťovňa vyplácala 23,60 eura doživotný dôchodok bez pozostalostného krytia a bez zvyšovania, musíte dať Union poisťovni 6403,4 eura, Generali chce 7235,11 eur a Allianz – SP 7895,15 eura.

Po novom by sa na ponukovom liste mala objaviť aj informácia o „percentuálnej výške garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv“.

Znie to veľmi zložito. Zjednodušene by toto číslo malo napovedať, ktorá poisťovňa ponúka výhodnejší dôchodok. Pri tej poisťovni, ktorá bude mať toto číslo nižšie, bude pre sporiteľa znamenať, že od nej dostane viac, konštatuje Radovan Ďurana z INESS.

Aby ste sa vedeli lepšie rozhodnúť, či zobrať ponuku niektorej z poisťovní, skúste si porovnať výšku ponúkanej anuity s inými produktami nepoistného charakteru.

Finta ako zistiť, či je to dobrá ponuka

Ako 62-ročnému sporiteľovi za všetky úspory, napríklad 20–tisíc eur, vám ponúknu anuitu vo výške 75 eur mesačne.

"Je to veľa alebo málo? Bez porovnania medzi inými anuitami to neviete posúdiť. Ale povedzme, že všetky ponuky anuít sú okolo 75 eur mesačne. To uvidíte na ponukovom liste. Sú teda anuity vysoké alebo nízke. Je to pre mňa akceptovateľná alebo neakceptovateľná ponuka? Ako sa mám rozhodnúť? Mám všetky svoje úspory dať do životnej poisťovne, ktorá sa mi zaručí, že do mojej smrti mi bude vyplácať 75 eur?,“ nastoľuje otázky Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Predpokladajme, že môžete zostať sporiteľom, nedotknete sa svojich 20–tisíc eur a podpíšete s DSS dohodu o výplate výnosu z investovania. Pri kúpe tohto produktu neplatíte nič. Všetky úspory sú vaše.

Za anuitu, ktorá vám dá 4,5–percentný anuitný výnos (vypočítate to ako 75 krát 12 deleno 20 000 = 0,045, teda 4,5 percenta), máte zaplatiť 20–tisíc.

Za neistý výnos z investovania nezaplatíte nič, stále ste majiteľom 20–tisíc eur (a napríklad môžete dediť) a ročne môžem dostať 500 eur, teda 41,67 eura mesačne.

„A zrazu môžem veľmi ľahko posúdiť dva rôzne produkty. Som ochotný niekomu (životnej poisťovni) zaplatiť všetky svoje úspory za to, že mi vlastne ponúkne 75 mínus 41,67, teda 33,33 eura mesačne za mojich 20–tisíc eur?“ pýta sa Šebo.

Otázkou teda je: Som ochotný znížiť svoj mesačný príjem v starobe o 33,33 eur mesačne (viac alebo menej v závislosti od vývoja) a ponechať si všetky svoje úspory?

Alebo, za akú cenu som ochotný odovzdať svoje úspory životnej poisťovni? Za 33,33 eura mesačne? Alebo požadujem viac?

Katarína Ragáčová

Sme, 15.3.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards