Minister financií Kažimír v tom má jasno: Toto sú najväčšie problémy Slovenska! (Nový čas)

Podľa Richarda Ďuranu je dlhodobou ťažkosťou aj stav podnikateľského prostredia - trpí vysokými daňami, je zavalený nespočetným množstvom regulácií a byrokraciou, povedal pre Nový čas 21.3.2015.

Minister financií Kažimír v tom má jasno: Toto sú najväčšie problémy Slovenska! (Nový čas)

Starostí, ktoré sužujú našu krajinu, je neúrekom. Štátny Inštitút finančnej politiky, spadajúci pod ministra financií Petra Kažimíra, má však v tých najväčších jasno.

Podľa zverejnenej správy nás najviac trápia tri oblasti, v ktorých poriadne zaostávame. Podľa odborníkov sú to najmä trh práce, kvalita zdravotnej starostlivosti a základné školstvo. S výnimkou príjmových nerovností dosahujeme vo všetkých sledovaných výsledkoch podpriemerné hodnoty. Podľa inštitútu je hlavný problém na trhu práce v zamestnávaní nízkokvalifikovaných ľudí a dlhodobej nezamestnanosti.

V správe sú však aj pozitívne informácie. „Podiel nezamestnanosti mladých v porovnaní s inými krajinami EÚ u nás výrazným problémom, naopak, nie je,“ píše sa v štúdii. Horšie je to u ľudí v preddôchodkovom veku či u žien, ale aj u dlhodobo nezamestnaných, ktorí strácajú zručnosti. Nelichotivou správou pre Slovákov je, že hoci sme zdraví, žijeme výrazne kratšie a v Európskej úni si zároveň užijeme najmenej rokov zdravého života. Dôvodom by mala byť nízka efektivita vynakladaných zdrojov.

Tretím problémom je základné školstvo, a to najmä prepad vo výsledkoch v testovaniach 15-ročných študentov PISA, financovanie a aj mzdy učiteľov. Rezortu financií sa Nový Čas pýtal na to, ako by sa dali tieto neduhy odstrániť. „Návrhy na riešenie jednotlivých výziev sú predovšetkým na dotknutých rezortoch, ktoré najlepšie vedia navrhnúť opatrenia. Následne spoločne budeme analyzovať potrebu financovania jednotlivých opatrení,“ povedali z tlačového odboru ministerstva financií.
Čo robíme zle:

Trh práce:
 

 •     nezamestnanosť ľudí s nízkou kvalifikáciou - najväčšia v Európskej únii
 •     dlhodobá nezamestnanosť - 3/4 ľudí majú malú šancu nájsť si prácu
 •     vysoká miera absolventov doktorandského štúdia
 •     podpriemerné výsledky v bezpečnosti s nadpriemerným množstvom policajtov

Základné školy a veda:
 

 •     slabé výsledky základných škôl - v roku 2012 sme výrazne prepadli v testovaní 15-ročných študentov PISA
 •     mzdy učiteľov základných škôl sú až trojnásobne nižšie v porovnaní s priemerom krajín OECD
 •     celkové výdavky na vedu a výskum dosahujú len 0,8 % HDP, čo je výrazne menej ako priemer EÚ

Kvalita zdravotnej starostlivosti

 •     v EÚ si Slováci užijú najmenej rokov zdravého života
 •     relatívne vysoký vek znepríjemňuje častý výskyt chorôb v starobe
   

Ako to vidia analytici:

Richard Ďurana, INESS

 • s ministrom súhlasím, avšak problémy sú aj dielom neefektívnej verejnej správy a zlých regulácií
 • napraviť to môže menej pravidiel v týchto oblastiach a väčšie zapojenie súkromníkov do riešenia problémov
 • dlhodobou ťažkosťou je aj stav podnikateľského prostredia - trpí vysokými daňami, je zavalený nespočetným množstvom regulácií a byrokraciou
 • máme výnimočne slabú vymožiteľnosť práva na európske pomery

Katarína Muchová, Slovenská sporiteľna
 

 • výhrady ministerstva podporujem, avšak podľa Svetového ekonomického fóra je prob lémom aj neefektívna vládna byrokracia
 • trápia nás ťažkosti s korupciou aj veľké daňové zaťaženie
 • zlepšenie v týchto oblastiach by pomohlo priamo Slovákom - vzniklo by viac pracovných miest
 • s podporou vedy a vzdelania by zase prišla vyššia životná úroveň

Nový čas, 21.3.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards