Darí sa nám, no zásluha Fica to nie je. Tri roky vlády očami odborníkov (Aktualne.sk)

Radovan Ďurana hodnotil 7.4.2015 pre Aktualne.sk tri roky vlády Roberta Fica z pohľadu ekonomiky.

Darí sa nám, no zásluha Fica to nie je. Tri roky vlády očami odborníkov (Aktualne.sk)

Rok 2014 bol pre Smer poriadne búrlivý. Smer prehral prezidentské voľby, premiér vymenil v lete troch ministrov a na jeseň po kauze s predraženým CT aj šéfa parlamentu a ďalších funkcionárov. V novom roku tiež nezačala vláda najlepšie - zdravotníctvo je na tom stále zle. Aj v ďalších oblastiach nedostatky pretrvávajú. Čo si o výsledkoch druhej vlády Roberta Fica myslia odborníci na jednotlivé témy ich programu?

Menšiny - hodnotí Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv

"V oblasti práv menšín toho vláda, rovnako, ako všetky predošlé vlády, neurobila mnoho. V otázke LGBT aspoň niečo. Súčasná vláda vytvorila pri Rade vlády pre ľudské práva Výbor pre LGBT, čo sa nepodarilo predošlej vláde Ivety Radičovej. V rámci toho mála čo sme si zvykli na Slovensku očakávať mnohých ľudsko-právnych aktivistov a aktivistky potešilo aj "neutrálne" stanovisko vlády voči nedávnemu homofóbnemu referendu. V prípade rómskej minority však to nič paradoxne môžeme považovať za dobré, najmä vzhľadom na niektoré nebezpečné snahy minulej vlády z dielne SaS, ktoré sa vďaka predčasným voľbám nepodarilo presadiť do praxe. Takisto treba kladne vnímať fakt, že vláda v období keď viacerí opoziční politici začali populisticky vyťahovať "rómsku kartu" a navrhovať nezmyselné a nedôstojné "riešenia", kabinet Róberta Fica sa nepridal. Na druhej strane sú tu kauzy ako Moldava nad Bodvou, ktoré by sa v civilizovanej krajine, členovi EÚ v 21. storočí nemali vôbec stávať."

Školstvo - hodnotí Renáta Králiková z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť

 "Úlohy, ktoré minister školstva naformuloval v Správe o stave školstva sa nezrealizovali. Samotná správa nakoniec nebola ani len schválená. Zastavil sa nový zákon o vysokých školách. Tento rok navyše vláda skrátila rozpočet pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) o 8 miliónov euro, čiže takmer o štvrtinu. Toto považujem za veľmi zlé, lebo to má negatívny dopad na kvalitu vedy a vysokých šklôl. APVV je jediným významnejším súťažným mechanizmom na Slovensku pre vedcov. Súťaž o získavanie peňazí stimuluje kvalitu, lebo granty získavajú tí najlepší a to by mala byť naša cesta, treba takéto granty posilniť a nie ich oslabiť. Slovensko dnes dáva oveľa menej financií na vedecké granty, než je zvykom vo vyspelom svete. Bez možnosti realizovať výskum, nemôžeme predpokladať, že naši vedci a následne aj naše univerzity budú robiť kvalitnú vedu. S tým je spojené aj vysokoškolské vzdelávanie."

Ekonomika - hodnotí Radovan Ďurana z INESS

"Na pomery eurozóny sa slovenskej ekonomike celkom darí, aj keď ťažko môžeme hovoriť o zásluhách vlády. Jej kroky produktívny sektor skôr brzdili, či už to bolo zvyšovanie daní a odvodov, alebo zvyšovanie administratívnych bariér, ako zavádzanie kontrolných výkazov, či povinná zdravotná služba. Časť z daní získaných zdrojov a eurofondov bola použitá na tvorbu pracovných miest, ale táto nemala rozhodujúci význam pre výkonnosť ekonomiky."

Zamestnanosť - hodnotí Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti

"Za posledné tri roky sa vôbec nepodarilo pohnúť s dlhodobou nezamestnanosťou, počet dlhodobo nezamestnaných stúpol o 5 percent, počet nezamestnaných dlhšie ako 3 roky dokonca o 26 percent. Armáda dlhodobo nezamestnaých vysoko presahuje 200-tisíc ľudí. kroky vlády v oblasti znižovania dlhodobej nezamestnanosti boli mizivé a výsledky žalostné. Podobné výsledky sú nanešťastie aj v oblasti nezamestnanosti nízkovzdelaných a sociálne vylúčených spoločenstiev. Pozitívnejšie možno hodnotiť zosúladenie legislatívy dohôd o vykonaní práce s európskymi smernicami, mierne zlepšenia ohľadom legislatívy agentúr dočasného zamestnávania a presun financií z rôznych príspevkov popri nezamestnanosti (aktivačné práce, absolventská prax) na pracovné úväzky."

Zdravotníctvo - hodnotí šéf HPI (Health Policy Institute) Tomáš Szalay

"Táto vláda urobila v zdravotníctve len málo pozitívnych krokov. K nim radím predovšetkým podporu všeobecného lekárstva (rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov). Zbytočnou stratou času, energie i zdrojov bola aktivita okolo jednej zdravotnej poisťovne, ktorú navyše vláda ani nemala vo svojom programovom vyhlásení. Projekty, ktoré by mohli slovenskému zdravotníctvu pomôcť, sú zatiaľ vo veľkom sklze. Mám na mysli najmä DRG (Diagnoses Related Groups) a eHealth. DRG je systém, ktorý umožňuje zatriediť prípady (hospitalizácie) podľa diagnóz a diagnosticko – liečebných procedúr (výkonov) do skupín, ktoré majú podobné klinické charakteristiky a podobnú ekonomickú náročnosť. Vláde sa tiež žiaľ nepodarilo zastaviť rast dlhu štátnych nemocníc, a sľub, že v roku 2015 už budú hospodáriť vyrovnane, rozhodne nesplní. Nedávno schválený zákaz poplatkov, podľa môjho názoru, nezlepší postavenie pacientov, keďže spoluúčasť presunie do neformálnej sféry."
 

Veronika Cosculluela

Aktualne.sk, 7.4.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards