Slovensko prilákalo najmenej investícií (Euractiv.sk)

Ako povedal pre server Euractiv dňa 20.5.2008
Radovan Ďurana z INESS, obchodné príležitosti vznikajú neustále s rastúcou
životnou úrovňou. V prípade Slovenska ukončenie privatizácie znamená
automaticky stagnáciu zahraničných investícií. Len dramatické zlepšenie
podnikateľského prostredia (dane, byrokracia) by dokázali vyvolať podstatne
vyšší prítok zahraničných investícií.

Slovensko prilákalo najmenej investícií (Euractiv.sk)

Slovensko pritiahlo v uplynulom roku najmenej priamych
zahraničných investícií v regióne V4. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Európske
prvenstvo stále drží Veľká Británia.

Prvenstvo v priamych zahraničných investíciách EÚ
dlhodobo drží Veľká Británia. Je najväčším vývozcom aj
prijímateľom PZI. V minulom roku investovala v zahraničí 121 miliárd
eur, čo predstavuje takmer tretinu celkového balíka za EÚ. Vrchné priečky
v EÚ patria najbohatším krajinám:

Vývoz PZI z EÚ v mld. eur

1. Veľká Británia

121

2. Luxembursko

78

3. Nemecko

52

4. Francúzsko

35

V minulom roku bola EÚ-27 čistým vývozcom PZI, pričom vývoz
prevýšil dovoz o 101 mld. eur. Objem vyvezených investícií medziročne vzrástol
o viac ako polovicu.

Trochu iné výsledky ponúka porovnanie PZI v rámci EÚ.
Prvenstvo vo vývoze drží Francúzsko a ako významní hráči sa prezentujú Taliani
a Španieli. Briti zasa dokazujú menšiu previazanosť na európske trhy.

Vývoz PZI v rámci EÚ v mld. eur

1. Francúzsko

125

2. Nemecko

71

3. Taliansko

64

4. Španielsko

63

5. Veľká Británia

44

Británia má nielen
silný kapitál na vývoz, ale je rovnako atraktívnym cieľom pre zahraničných
investorov – do krajiny priliali v minulom roku 87 miliárd eur, čo
predstavuje 27% všetkých priamych investícií do EÚ. Za svoj úspech vďačí
"rozvinutému spotrebnému a kapitálovému trhu, na ktorom pôsobia úspešné
nadnárodné podniky s celosvetovou pôsobnosťou, vysokej kúpnej sile obyvateľstva
a vysokokvalifikovanej pracovnej sile," vysvetľuje Radovan Ďurana z
inštitútu INESS.

Prílev PZI do EÚ v mld. eur

1. Veľká Británia

87

2. Luxembursko

50

3. Francúzsko

23

4. Írsko

21

Európski investori, ktorí chcú expandovať v rámci EÚ, si
najčastejšie vybrali Francúzsko. Stáva sa tak najväčším aktérom vnútorných
pohybov PZI v EÚ a výrazne profituje z jednotného voľného trhu.

Prílev PZI z EÚ v mld. eur

1. Francúzsko

86

2. Holandsko

67

3. Veľká Británia

49

Nové členské štáty sa podieľajú len malou časťou na celkovom
objeme PZI. Ich celkový prílev v minulom roku bol najväčší v rámci jednotného
trhu (469 mld. eur) a spolu s investíciami z tretích krajín predstavoval 788
mld. eur. Slovensko prilákalo PZI z EÚ i tretích krajín v objeme
2,2 mld. eur, čo je najmenej v rámci V4:

Celkový prílev PZI v mld. eur

Maďarsko

26,8

Poľsko

12,8

Česko

6,7

Slovensko

2,2

Na Slovensko prúdilo
najviac priamych investícií v čase privatizácie, najmä v roku 2002 a neskôr v
čase príchodu veľkých automobiliek. Radovan Ďurana vysvetľuje, že investori
nehľadajú vždy iba nízke dane a lacnú pracovnú silu: "Na príklade Veľkej
Británie vidieť, že dôležitým dôvodom pre vstup na zahraničný trh môže byť aj
kúpna sila obyvateľstva. Slovensko je malý trh, väčšina investorov prichádza s
cieľom produkovať pre export."

Ďurana tiež odmieta,
že by slovenský trh bol už nasýtený: "Obchodné príležitosti vznikajú
neustále s rastúcou životnou úrovňou. V prípade Slovenska ukončenie
privatizácie znamená automaticky stagnáciu zahraničných investícií. Len
dramatické zlepšenie podnikateľského prostredia (dane, byrokracia) by dokázali
vyvolať podstatne vyšší prítok zahraničných investícií."

Euractiv.sk,
20.05.2008

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards