Neprimerané krátenie dôchodkov v Parlamente

V deň, keď parlament rokoval o zavedení minimálneho dôchodku 12.5.2015, Radovan Ďurana prezentoval poslancom a novinárom na pozvanie Inštitútu Mateja Bela svoje závery o dôsledkoch neprimeraného krátenia dôchodkov.

Neprimerané krátenie dôchodkov v Parlamente

Návrh zákona o minimálnom dôchodku používa rovnako nevýhodný postup krátenia dôchodku sporiteľa z prvého piliera. Ak poistenec dostane po 30 rokov práce minimálny dôchodok 270 eur, sporiteľ dostane 210 eur (predpoklad – 30 rokov odvodov, 30 rokov účasť v II. pilieri, celý čas odvod do II. piliera 4%). Ak by boli dôchodky sporiteľov krátené adekvátne, minimálny dôchodok sporiteľa by bol 228 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards