Budúci rok môže byť životné minimum 5 800 korún (Új Szó)

Ako povedal pre denník Új Szó dňa 29.5.2008 Radovan
Ďurana z INESS, z hľadiska daňových poplatníkov je zdvihnutie životného
minima rozhodne pozitívum, veď zo zarobených peňazí budú odvádzať nižšie dane.
Ale opatrenie má zároveň vplyv aj na výdavky štátu a spôsobí tiež výpadok
v príjmoch do štátneho rozpočtu. Vláda bude musieť šetriť svoje vlastné výdavky,
aby výpadok kompenzovala.

Budúci rok môže byť životné minimum 5 800 korún (Új Szó)

Bratislava. Ministerstvo sociálnych vecí chce životné
minimum pre jednu dospelú osobu zdvihnúť z dnešných 5130 na 5800 korún.
Suma sa viaže na priemernú mzdu, ktorá bola v r. 2007 pre jednu dospelú
osobu 28,8 % z priemernej mzdy, a s ňou žijúca osoba
v jednej domácnosti má 0,65 násobok minima a každá neplnoletá, vydržiavaná
osoba, čí dieťa má 0,45 násobok minima.

Životné minimum má vplyv aj na ďalšie rodinné a sociálne
dávky, na jeho základe sa napríklad menia aj rodinné prídavky. Má vplyv na výšku
ročného nezdaniteľného základu - zo súčasných 96 tisíc korún by sa zdvihlo
na 111 360 korún, čím by aj podnikateľom rástol čistý zisk. Ale toto platí
len pre daňové priznanie do r. 2009, teda platný by bol v r. 2010. Tento
rok je nezdaniteľná čistka 98 496 Sk. Výška životného minima má vplyv aj
na spodnú hranicu predčasných dôchodkov, len ten môže isť do predčasného dôchodku,
kto má počiatočný dôchodok vyšší ako 1,2 násobok životného minima.

„Je ťažké určiť, či navrhovaná
suma 5800 korún naozaj pokryje základné výdavky na živobytie, veď iné znamená
5800 v Bratislave a iné povedzme na východe krajiny“ – povedal pre náš
denník Radovan Ďurana z INESS. Dodal, že neexistuje jednotný meter, podľa ktorého
sa dá povedať, že životné minimum určené danou vládou pokrýva výdavky na živobytie.
„Z hľadiska daňových poplatníkov je jeho zdvihnutie rozhodne pozitívum, veď
zo zarobených peňazí budú odvádzať nižšie dane. Ale opatrenie má zároveň vplyv aj
na výdavky štátu. Spôsobí tiež výpadok príjmov do štátneho rozpočtu a vláda
bude musieť šetriť svoje vlastné výdavky, aby výpadok kompenzovala,“ vysvetlil Ďurana.

Podľa výpočtov ministerstva, bude budúci rok plynúť do štátnej kasy o 3,9 miliárd
menej, v r. 2010 o 4,7 miliárd, v r. 2011 o 5,9 miliárd
menej.

Aby životné minimum nestratilo na reálnej hodnote, každý rok
v júli ho budú valorizovať tak, aby sa prispôsobilo nízko zarábajúcim domácnostiam
a ich priemerným výdavkom. Valorizácia sa ešte teraz môže uskutočniť podľa
dvoch koeficientov: buď podľa nízko zarábajúcich domácností a ich priemerných
výdavkov alebo podľa rastu čistého príjmu jednej osoby v týchto domácnostiach.
Z dvoch indexov zvolia nižší.

Új Szó,
29.5.2008

Preklad Ingrid N.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards