Dokážu to aj delfíny

Asi najdôležitejšou radou ohľadom osobných financií je, aby si človek sporil. Vytváranie osobného pokladu z toho, čo neminie z príjmu, je dôležité. Nielen preto, že je dobré mať rezervu v prípade nečakaných nákladných udalostí ako je napríklad strata zamestnania, rozbité auto či dokonca manželstvo. Hlavným dôvodom je istota v podobe pokrytia finančných potrieb v starobe.

Dokážu to aj delfíny

Zadlžené vyspelé štáty a starnúca populácia by mali každému dôchodcovi-čakateľovi jasne signalizovať, že na štátom vyplácaný dôchodok by sa spoliehať radšej nemal. Niektorí si ale vraj sporiť nevedia a nutkavo minú všetko, čo zarobia. Iní si „nanúteným sporením“ ospravedlňujú zobratie hypotéky. Spomenul som si na to, keď som čítal o amerických delfínoch.

Na to, že aj oni vedia šetriť, prišli cvičitelia v Inštitúte pre štúdium morských cicavcov v Mississippi. Zvieratá od cvičiteľa dostávali odmenu za to, že pomáhali udržiavať čistú vodu zbieraním odpadkov, ktoré padli do akvária spolu s rybami alebo ich tam nahádzali nedisciplinovaní návštevníci. Delfínia samica Kelly systém pochopila dokonale. Keď niekto z návštevníkov odhodil do vody papier, schovala si ho pod kameň na dne bazéna. Keď sa ukázal tréner, odtrhla z neho kúsok a dala mu ho, očakávajúc odmenu v podobe ryby. Na ďalší krát odtrhla ďalší kúsok a dostala ďalšiu rybu. S trhaním pokračovala dovtedy, kým sa celý papier neminul. Kelly pochopila, že za malý papier dostane rovnakú rybu ako za veľký papier a toto nastavenie chytro využila. Spravila bezrizikovú trhovú arbitráž.

Jedného dňa do nádrže spadla čajka. Kelly ju chytila, aby ju neskôr spolu s iným odpadom odovzdala trénerom. Keďže to bol veľký vták, Kelly dostala za odmenu viacero rýb. To vnuklo Kelly zaujímavý nápad. Pri nasledujúcom kŕmení nezjedla všetky ryby, ktoré dostala, ale časť z nich si skryla na dne akvária pod kameň. Keď tréneri odišli, vyniesla ryby na hladinu a lákala na ne čajky. Tie chytala a neskôr nosila trénerom, ktorí jej za ňu dávali ďalšie ryby. Kelly tak - na rozdiel od mnohých ľudí - bola schopná sporiť a investovať. Vymenila okamžitý pôžitok v podobe fajnovej ryby teraz, za väčšie množstvo rýb v budúcnosti. Okrem toho objavu bola schopná investičnú stratégiu naučiť aj svojich potomkov a ostatných obyvateľov akvária. Chytanie čajok sa v tomto akváriu stalo obľúbenou zábavou delfínov.

Na predpoklade plošnej neschopnosti Homo Sapiens myslieť na dôchodkovú budúcnosť je postavená povinná účasť v štátnej dôchodkovej schéma. Solidárnej zložke rozumiem, no neviem prečo sa štát zásluhovosťou dôchodkov hrá na kombináciu súkromnej poisťovne a investičného fondu. Nie je možné vyviazať sa ani zo zásluhovej časti dôchodku nad životným minimom. Prečo nestačí ručne napísaná žiadosť, čestné prehlásenie o tom, že si uvedomujem príchod staroby a podniknem adekvátnej kroky? Pritom by mohlo stačiť už i potvrdenie, že človek prekročil IQ delfína.

.týždeň, 23.8.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards