Zisk ako svetlá stránka

Adeptom na jeden z najnepochopenejších konceptov v ekonómii je určite zisk. Bežný človek vidí za ziskom niečo ako jednoduchý transfer bohatstva od jednej časti obyvateľov (najčastejšie od chudobnejšej väčšiny, zákazníkov a zamestnancov) k inej časti obyvateľov (najčastejšie k bohatšej menšine, podnikateľom). Smutné je, že existujú dokonca aj ekonómovia, ktorí vidia zisk ako nejakú „temnejšiu stránku“ alebo vzdelaní poloblázni, ktorí vidia za všetkým zlým zisk. Vo všetkých prípadoch však ide o jedno veľké nedorozumenie. Zisk nie je žiadnym transferom, prerozdelením bohatstva ani ničím „temnejším“. Zisk plní v ekonomike dve dôležité úlohy. Jednú informačnú a druhú motivačnú. Jedna dôležitejšia ako druhá. 

Zisk ako svetlá stránka

Najskôr tá informačná. Nežijeme vo svete dokonalých informácií a bezchybne ocenených aktív, statkov a služieb v ekonomike. To znamená, že musíme, ako spoločnosť, neustále riešiť alokačno-koordinačný problém. Kto má aké zdroje použiť na výrobu čoho? Dnes už môžete vyrobiť prakticky hocičo hocičím a to ešte rôznymi spôsobmi. Zodpovedať tieto otázky tak, aby odpoveďou bolo efektívnejšie využitie vzácnych zdrojov, je nesmierne náročné. O tom, že na to nestačí nejaká skupina technokratov a úradníkov v riadiacej komisii sme sa mohli presvedčiť počas 40 rokov minulého režimu.

Dnes sú všetky tieto rozhodnutia v súkromných rukách. Tie však a priori nerobia lepšie rozhodnutia ako tie úradnicke. To, čo umožňuje, že v konečnom dôsledku majú tendenciu lepšie nakladať so vzácnymi zdrojmi, je práve existencia zisku a  straty. Vďaka ním má totižto podnikateľ a s ním aj celá spoločnosť, okamžite dostupnú spätnú väzbu o tom, či jeho alokačno-koordinačné rozhodnutie bolo efektívne, alebo len mrhal vzácnymi zdromi. Zisk tak inými slovami ukazuje, že niekto lepšie uspokojil priania spotrebiteľov ako jeho konkurenti. Stráta hlási presne opačný stav. To však nie je všetko.

Zisk a strata navyše podnecujú podnikateľov rozbiť rozhodnutia, ktoré vedú k lepšiemu využitiu zdrojov v spoločnosti a odradzujú ich od tých nesprávnych alebo príliš riskantných. Podnikatelia totižto z definície idú s kožou na trhu - riskujú svoje vlastné zdroje. To ich motivuje vyhýbať sa hlúpym rozhodnutiam. Ak neexistujú nejaké umelé prekážky vstupu do odvetvia, tak jediný spôsob, ako môže podnikateľ sledovať svoj vlastný záujem, t.j. dosiahnúť zisk, je uspokojiť potreby zákaznikov lepšie ako jeho konkurencia. Zisk je inými slovami pretavenou harmóniou medzi individuálnym a kolektívnym záujmom.

Zisk tak nie je nejaký nástroj prerozdeľovania bohatstva, tými sú skôr politické riešenia, ktoré buď to priamo alebo nepriamo prerozdeľujú hodnoty v spoločnosti. Zisk je skôr maják, ktorý nám ukazuje, kam sa plaviť a zároveň vetrom, ktorý napína plachty, aby nás posunul týmto správnym smerom. 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards