Druhý pilier sa o necelý mesiac zatvorí (SME)

Druhý pilier čiastočne znižuje riziko, že ja ako
dôchodca budem o pár desaťročí odkázaný na jedného pracujúceho, ktorý bude
musieť zo svojho príjmu okrem vlastnej rodiny uživiť aj mňa, povedal pre SME
dňa 2.6.2008 Radovan Ďurana z INESS.

Druhý pilier sa o necelý mesiac zatvorí (SME)

Ľudia, ktorí si
sporia na dôchodok v druhom, takzvanom kapitalizačnom pilieri, majú mesiac na
prípadné prehodnotenie svojho rozhodnutia.

BRATISLAVA. Vláda aj opozícia sa nezhodujú v tom, pre koho
je druhý pilier ešte výhodný a pre koho už nie. Zástupcovia vlády tvrdia, že v
systéme je veľa sporiteľov, ktorí si na penziu nenasporia. Takéto tvrdenia sú
však zavádzajúce. Aj človek s minimálnou mzdou si na dôchodok z druhého piliera
našetrí. Samo­zrejme, že jeho dôchodok z druhého piliera bude nízky. Rovnako
nízky však bude aj jeho dôchodok z prvého piliera.

Čakanie na budúcnosť

Iný názor majú ekonómovia a niektorí opoziční poslanci. Tí
hovoria o tom, že druhý pilier nie je riešením, ktoré má priniesť vyššie
dôchodky, ale vznikol preto, aby reagoval na zmenenú demografickú a sociálnu
situáciu v budúcnosti. „Aby medzi ľuďmi, ktorí sa budú stretávať v rovnakom
čase ako dôchodcovia, neboli výrazné rozdiely,“ povedala poslankyňa za SDKÚ
Iveta Radičová.

Ak sa naplnia prognózy, budú podľa Petra Goliaša z Inštitútu
Ineko o 20 rokov pripadať na jedného dôchodcu nad 65 rokov traja ľudia vo veku
18 až 64 rokov. Dnes ich je takmer šesť. Vláda bude preto nútená znížiť
výhodnosť prvého piliera.

„Druhý pilier
čiastočne znižuje riziko, že ja ako dôchodca budem o pár desaťročí odkázaný na
jedného pracujúceho, ktorý bude musieť zo svojho príjmu okrem vlastnej rodiny
uživiť aj mňa,“ tvrdí analytik Inštitútu INESS Radovan Ďurana.

Obe strany sa zhodujú v tom, že rozhoduje veľa faktorov. Je
to najmä dĺžka sporenia, teda súčasný vek sporiteľa a vek odchodu do dôchodku,
jeho súčasné uplatnenie na trhu práce, pracovné vyhliadky či príjem.

Komu sa to oplatí

„Sporenie v druhom
pilieri nemusí byť výhodné pre tých, ktorí očakávajú, že prvý pilier bude v
budúcnosti udržateľný a stabilný a neprikladajú význam možnosti zanechať
usporené prostriedky blízkym v prípade úmrtia,“ povedal Ďurana.

Premiér Robert Fico pred časom povedal, že sa druhý pilier
oplatí iba ľuďom, ktorí zarábajú aspoň 29-tisíc korún, ich príjem sa bude
valorizovať a sporiť budú aspoň 25 až 30 rokov. Podľa Radičovej druhý pilier
nemusí byť výhodný pre ľudí nad 50 rokov.

Podľa zákona si na dôchodok z druhého piliera treba sporiť
aspoň 15 rokov. No rovnako aj na penziu zo Sociálnej poisťovne treba byť
dôchodkovo poistený minimálne 15 rokov.

Druhý pilier môže byť podľa Goliaša menej výhodný pre
starších ľudí, ktorí si v ňom budú sporiť menej ako 20 rokov. „Dôvodom je najmä
očakávaný rýchly rast ekonomiky súvisiaci s dobiehaním životnej úrovne
vyspelých krajín, čo zvýhodňuje prvý pilier,“ vraví Goliaš.

Štyridsiatnici by mali pri rozhodovaní počítať s možnosťou
predĺženia dôchodkového veku na 65 rokov. Aj keď ministerka práce, sociálnych
vecí a rodiny Viera Tomanová zvyšovanie veku odchodu do dôchodku odmieta, aj
niektorí koa­liční poslanci pripúšťajú, že sa tomu nevyhneme.

„Európska únia nám prikazuje do roku 2014 zvýšiť vek odchodu
do dôchodku,“ povedala poslankyňa za SNS Milada Belásová.

Kto už vstúpil a vystúpil

V druhom pilieri si od januára prestalo sporiť asi 42­tisíc
ľudí, ostáva v ňom vyše 1,5 milió­na sporiteľov. Podľa údajov Sociálnej
poisťovne asi 80 percent bývalých sporiteľov platilo dôchodkové odvody z
vymeriavacieho základu od nula do 20-tisíc korún. Zo systému vystúpili najmä
starší sporitelia, vyše polovica z nich mala viac ako 45 rokov. Do druhého
piliera od začiatku roka vstúpilo takmer 11­tisíc ľudí. Ich priemerný
vymeriavací základ je podľa poisťovne asi 18­tisíc korún.

Šesť mesiacov na rozhodnutie

Mladí ľudia, ktorí neboli v minulosti sociálne poistení, budú mať po tom,
čo začnú prvýkrát platiť odvody, šesť mesiacov na rozhodnutie, či do druhého
piliera vstúpia. Ak to nestihnú, už sa tam nedostanú. Penziu im bude v
budúcnosti vyplácať iba Sociálna poisťovňa. Platí to samozrejme pod
podmienkou, že niektorá z nasledujúcich vlád systém neotvorí.

Pre ľudí, ktorí začali prvýkrát platiť odvody do poisťovne najneskôr vlani
v decembri, bol druhý pilier do konca roka 2007 povinný. Ak si nevybrali
dôchodkovú spoločnosť, urobila to za nich poisťovňa. Aj oni môžu do konca
júna rozhodnutie prehodnotiť.

Vstúpiť aj vystúpiť
sa dá do konca júna

Ako vstúpiť do sporivého dôchodkového piliera?

Ľudia, ktorí do druhého piliera nevstúpili do 30. júna 2006 a sú dôchodkovo
poistení, majú v prípade záujmu ešte takmer mesiac na vstup do systému. Mladí
ľudia, ktorí zač­nú prvýkrát platiť odvody, môžu do druhého piliera vstúpiť
aj neskôr.

Budúci sporiteľ podpíše zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
pre ktorú sa rozhodol, v niektorej z jej pobočiek. Pri podpise stačí
predložiť občiansky preukaz, podpis sa neoveruje.

Sporiteľ by mal o vstupe do druhého piliera informovať aj svojho
zamestnávateľa. V zákone však nie je žiadna sank­cia, ak by tak neurobil.

Ako z druhého piliera vystúpiť?

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne zo systému vystúpiť, doručí do pobočky
Sociálnej poisťovne do 30. júna písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav
vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Formulár nájde v
pobočke Sociálnej poisťovne, alebo si ho môže stiahnuť zo stránky
www.socpoist.sk. Vyplnené tlačivo môže do poisťovne doručiť osobne alebo
zaslať poštou. Svoj podpis už nemusí overovať u notára.

Sociálna poisťovňa o rozhodnutí občana informuje dôchodkovú správcovskú
spoločnosť, ktorá následne prevedie do poisťovne jeho príspevky.

Väčšina mladých
ľudí by nemala pochybovať

1. Pre koho je druhý pilier
nevýhodný? 2. Ako sa majú rozhodnúť mladí ľudia?

Iveta Radičová, poslankyňa, SDKÚ

1. „Pre priebežný systém je určujúce, ako sa rozvíja trh
práce, pre druhý pilier, ako sa rozvíja kapitálový trh. Najlepším riešením je
rozloženie rizika, a teda kombinácia oboch pilierov. Ak má občan celoživotne
nízky príjem, nízky dôchodok bude mať z oboch pilierov. Pokiaľ bude
krátkodobo dôchodkovo poistený, opäť sa to prejaví na výške jeho dôchodku.
Pre kapitálový trh platí, že čím dlh­šie sporíte, o to môže byť dosiahnutý
výnos vyšší. Druhý pilier nemusí byť výhodný pre ľudí nad 50 rokov.“

2. „Majú pred sebou celú kariéru. Nemajú o čom pochybovať.“

Jozef Halecký, poslanec, HZDS

1. „Druhý pilier je nevýhodný pre občanov s príjmom
nižším ako 75 percent priemernej mzdy, čo je okolo 15­tisíc korún a pravdepodobne pre ľudí
nad 40 rokov. Tiež pre ľudí so základným či stredným odborným vzdelaním, ak
ide o robotnícke profesie alebo remeselníkov, ak nepodnikajú. Nie je výhodný
ani pre matky, ktoré majú alebo plánujú viac ako tri deti, pre ľudí, ktorí
budú dlhšie pracovať v zahraničí, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných.“

2. „Väčšina mladých by sa mala zapojiť. Zvažovať by mali
tí, ktorí majú nižšie ako stredné vzdelanie a nechcú podnikať.“

Milada Belásová, poslankyňa, SNS

1. „Druhý pilier sa zrejme neoplatí ľuďom nad 45 rokov
veku s príjmom do 30 000 korún.
No neplatí to paušálne. Napríklad pre 45-ročného profesora, ktorý vie, že
chce ísť do dôchodku v 70 rokoch, môže byť výhodný.“

2. „Úlohu zohráva vzdelanie a uplatnenie na trhu práce.
Filozofia druhého piliera je v tom, že v budúcnosti odbremení štát tým, že
ľudia si budú sami sporiť na penziu. Z tohto pohľadu by mladí ľudia mali byť
v druhom pilieri.“

Ivan Švejna,

Nadácia F. A. Hayeka

1. Pôvodná podmienka desať rokov na vznik nároku na
dôchodok z druhého piliera vyjadrovala, kto by mal uvažovať o sporení na
penziu v druhom pilieri a kto už nie. Interpretácie, že niekto si na dôchodok
nenasporí, nie sú správne. Každý, kto do systému vstúpi, bude mať
dvojzložkový dôchodok. Štyridsiatnik bude tri štvrtiny dôchodku dostávať od
štátu, štvrtinu si nasporí v DSS.

2. „Jednoznačne áno. Nie je čo zvažovať.“

SME, 2. 6. 2008 | Marianna Onuferová

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards