Podporte hromadnú pripomienku proti ďalšej vlne vyvlastňovania

Podporte
hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu novely zákona o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre
motorové vozidla!

Podporte hromadnú pripomienku proti ďalšej vlne vyvlastňovania

Skupina občanov z Občianskej
konzervatívnej strany, Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie,
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Inštitútu ekonomických a
spoločenských analýz INESS sa dnes obrátila na Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR s hromadnou pripomienkou k návrhu novely zákona č. 669/2007
Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Novelu predložilo ministerstvo do pripomienkového konania minulý týždeň a
navrhuje v nej rozšíriť úseky budúcich diaľnic, na ktorých je možné stavať v
osobitnom zrýchlenom režime aj na cudzích pozemkoch. Minuloročné schvaľovanie
zákona vyvolalo pochybnosti o jeho súlade s Ústavou SR a bolo sprevádzané
protestmi občianskych aktivistov a opozície. Možnou protiústavnosťou zákona sa
bude zaoberať Ústavný súd SR.

Hromadná pripomienka žiada upraviť novelu tak, aby jej obsahom bolo zrušenie
zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach. V prípade
neakceptovania tejto pripomienky navrhuje upraviť zákon zásadným spôsobom vo
viacerých bodoch tak, aby neobmedzoval vlastnícke práva a práva účastníkov
konania a neumožňoval stavať na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju nájdete na stránkach
change|net.sk tu.

Signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Richard Drutarovský, Občianska iniciatíva "Za spravodlivé
vyvlastňovanie"
Richard Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Juraj Karpiš, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ľuboš Mikuška, Občianska konzervatívna strana
Eva Polakovičová, Občianska konzervatívna strana
Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards