Súkromné školy už aj v Indonézii

Už sme na viacerých miestach hovorili o nízko-nákladových školách, ktoré denno-denne doslova menia život miliónov detí po celom svete. Výskumníci objavili tieto školy v Indii, Ghane, Keni, Nigérii, Zimbabwe, Somálsku, Južnom Sudáne, Číne a Libérii. Aj vďaka novému Centru pre indonézske politické štúdie (Center for Indonesian Policy Studies, CIPS) prišli prvé dôkazy o prítomnosti týchto škôl aj v Indonézii.

Súkromné školy už aj v Indonézii

Príbeh ostáva rovnaký, menia sa len kulisy. Verejné školy v Indonézii sú nekvalitné, zaostávajú a nedokážu indonézsku mládež naučiť potrebné zručnosti (písať, čítať, počítať a cudzí jazyk). V krajine je približne 236 000 verejných škôl a len polovica verejných financií nasmerovaná do školstva skončí na týchto školách. Zvyšok pretečie cez byrokratické potrubie a jednoducho sa stratí.  Tento stav vytvoril ziskovú príležitosť pre lokálnych učiteľov a nad miestne pomery vzdelaných ľudí, ktorí sa rozhodli založiť súkromné školy pre deti z chudobných a stredných vrstiev.

CIPS začala nedávno študovať kvalitu a kvantitu týchto súkromných alternatív a prvé predbežné výsledky sú znova pozitívnym prekvapením. Účastníci CIPS Academy – výskumno-tréningového programu pred spusteným samotného výskumu CIPS – našli 10 nízko nákladových súkromných základných škôl s približne 2 500 študentmi a to všetko iba počas jednej výskumnej exkurzie do chudobných časti mesta Jakarta. Rodičia, ktorí poslali svoje deti do týchto škôl platia približne 2 doláre mesačne.

K lepšiemu preštudovaniu a zmapovaniu týchto súkromných škôl v Indonézii môžete prispieť aj vy. Na stránkach CIPS je viacero možností ako sa zapojiť do ich úsilia a pomôcť tak zlepšiť našu predstavu o fungovaní súkromnej iniciatívy vo vzdelávaní. 

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards