Načo trh, keď to môže zaplatiť daňovník

Korupcia, plytvanie, nezmyselné projekty dizajnových lavičiek v hladových dolinách a genderového vnímania kúrenárov – to všetko poľahky príde na rozum pri zvažovaní negatívnych efektov eurofondov. No negatívne efekty prinášajú aj zdanlivo „užitočné“ projekty – o to negatívnejšie, čím viac skryto pôsobia.

Načo trh, keď to môže zaplatiť daňovník

Veľmi pekný príklad predstavuje eurofondami dotovaná výmena verejného osvetlenia. Obec za obcou mení osvetlenie vďaka 50-miliónovému balíku eurofondov. Iste, dačo sa uleje do vrecák obecných potentátov, niektoré obce možno postavia lampy aj v miestnej bažine, kde už 10 rokov nevstúpila ľudská noha. Ale nové, úspornejšie lampy v obciach, to je predsa „užitočné,“ nie? Problémom však nie je „čo“, ale „ako“. Využitie dotácií tam, kde úlohu mohol (a chcel) vyriešiť trh, ochudobňuje spoločnosť nielen vyššími nákladmi na menej efektívne riešenie, ale aj zabrzdením vývoja produktu, ktorý mohol poskytovať zákazníkom úžitok.

Vo svete sa úspešne rozvíja obchodný model Energy Performance Contracting (EPC), alebo po našom energetické služby s garantovanou úsporou. Je to forma financovania zvýšenia energetickej efektívnosti. Ľudovo povedané, poskytovateľ EPC zákazníkovi preplatí investíciu (výmena spotrebiča, zateplenie...) na zníženie energetických nákladov. Zákazník nemusí nič platiť, poskytovateľ si túto investíciu splatí ponechaním si časti úspor na energie svojho zákazníka.

Priam ideálnym projektom na tento obchodný model je práve výmena verejného osvetlenia. Obce by mohli „zadarmo“ dostať nové lampy a daňovník (slovenský a európsky) by ušetril. Je fakt, že okamžité prevádzkové úspory by boli o niečo nižšie ako v zadotovanom prípade (časť úspor by si ponechal poskytovateľ EPC), protiváhou by však boli vyššie investičné úspory. Na rozdiel od eurofondových projektov, pri komerčnom poskytnutí EPC má poskytovateľ eminentný záujem spraviť výmenu čo najefektívnejšie (za lacno a s čo najvyššími dosiahnutými úsporami), pretože by inak poškodil sám seba. Naviac sa na poskytovateľa prenáša riziko, keďže ručí za úspory dohodnuté v zmluve bez ohľadu na to, či sa mu ich technicky podarí dosiahnuť.

S bruselskými peniazmi na stole však obce prirodzene nemajú o takúto službu záujem. Ponechajme teraz bokom pocit, ktorý musia mať nemeckí daňoví poplatníci z toho, že sú nútení financovať neefektívne projekty. Vytláčanie súkromnej iniciatívy (crowding out efekt) zabolí aj na Slovensku, keďže o úžitok tak prichádzajú tiež potenciálni zákazníci takýchto služieb. V budúcnosti vám možno váš dodávateľ plynu zdarma zateplí dom, alebo dodávateľ elektriny vymení chladničku. No na to sa najskôr musí rozvinúť trh s týmito produktmi. Vďaka eurofondom je takáto budúcnosť skôr vzdialenejšia, ako bližšia.

Aktuality, 30.3.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards