Pripomienka k trestaniu za zvýšené ceny

INESS sa pripojil k pripomienke Konzervatívneho
inštitútu vo veci trestania zvyšovania cien.
Cenotvorba by mala byť výhradne záležitosťou dobrovoľnej interakcie predávajúceho
a kupujúceho. Akýkoľvek zásah do určovania cien zo strany štátu je
porušovaním vlastníckych práv podnikateľov.

Pripomienka k trestaniu za zvýšené ceny

Pripomienka sa týka návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (nájdete ho tu).

Celý text pripomienky
ako aj zoznam všetkých signatárov nájdete na stránkach Konzervatívneho
inštitútu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards