Skupina občanov odmieta novelu Trestného zákona (SME)

INESS sa pripojil k pripomienke Konzervatívneho
inštitútu vo veci trestania zvyšovania cien.
Cenotvorba by mala byť výhradne záležitosťou dobrovoľnej interakcie predávajúceho
a kupujúceho. Akýkoľvek zásah do určovania cien zo strany štátu je
porušovaním vlastníckych práv podnikateľov.

Skupina občanov odmieta novelu Trestného zákona (SME)

BRATISLAVA 19. júna (SITA) - Návrh novely
Trestného zákona, ktorý predložil minister spravodlivosti Štefan Harabin do
pripomienkového konania, navrhuje ako celok odmietnuť skupina občanov z
Občianskej konzervatívnej strany (OKS), Konzervatívneho inštitútu M. R.
Štefánika a INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Pripomienka
sa týka zavedenia trestného postihu za nerešpektovanie cenovej disciplíny v
súvislosti so zavádzaním eura, informoval agentúru SITA podpredseda OKS Ondrej
Dostál.

Návrh novely spočíva v doplnení skutkovej podstaty
trestného činu poškodzovania spotrebiteľa o definíciu skutkovej podstaty. Podľa
nej sa trestného činu dopustí ten, kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú
škodu tým, že „poruší cenovú disciplínu podľa osobitného predpisu o cenách
alebo iné obmedzenie zmluvnej tvorby cien, vyplývajúce zo všeobecne záväzného
právneho predpisu alebo rozhodnutia, vydaného na jeho základe.“ Návrh predkladá
„v kontexte možných dopadov zvýšenia hladiny spotrebiteľských cien tovarov a
služieb pri zavedení meny euro v Slovenskej republike.“

Skupina občanov považuje návrh za neopodstatnenú
cenovú reguláciu v súvislosti so zavádzaním eura, neadekvátnosť trestnoprávnych
sankcií na ochranu cenovej disciplíny a nejasnosť navrhovanej skutkovej
podstaty trestného činu. "Zámer trestne stíhať kohokoľvek za zvyšovanie
cien po zavedení eura je nelegitímny, nemá žiadne vecné opodstatnenie a je
výlučne politicky účelovo motivovaný," uvádza skupina občanov.

SME,
19. 6. 2008

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards