Nekonečný príbeh tretej „atómky“

EDIT 6.7.2016 - článok vychádzal z dát za rok 2015 uverejnených na portáli Energia.dennikn.sk 5.4.2016 (článok bol medzičasom stiahnutý). Tie sa však nakoniec ukázali ako nesprávne.

Niektoré politické plány majú priam upírsky život. Prežívajú z jednej vlády na druhú. Raz silnejšie, raz slabšie, len tak v prítmí kobiek ministerstiev. Tu a tam si cucnú z krvi verejných financií. Žiaden Van Helsing sa neodváži zabodnúť takémuto vampírovi kôl do srdca, ale ani otvorene obhájiť potrebu jeho existencie

Nekonečný príbeh tretej „atómky“

Jedným z takých plánov je výstavba tretej jadrovej elektrárne na Slovensku. Čo na ňu vravia posledné tri programové vyhlásenia vlády?

2010: „Vláda SR podporí projekt výstavby jadrového zdroja Jaslovské Bohunice iba pod podmienkou súkromnej investície bez ďalšej účasti štátu.“

2012: „Vláda urýchli pripravenosť na výstavbu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.“

2016: „(Vláda) Zanalyzuje možnosti ďalšieho postupu prípravy nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.“

A vláda nespí. Ministerstvo životného prostredia SR pred tromi dňami vydalo záverečné stanovisko k projektu novej atómky. V predpríprave výstavby nového tlakovodného reaktora generácie III+, s čistým elektrickým výkonom do 1 700 MWe, sa teda môže pokračovať. Spoločnosť JESS nezaháľa a teraz sa zaoberá prípravou zadávacej dokumentácie pre výber dodávateľa. Pýtate sa, prečo nám tá nová atómka príde zaujímavá?

Zotrvačnosťou sa hýbu aj ceruzky na ministerstve hospodárstva. Tam sa pri predikciách spotreby už roky kreslí medziročný rast spotreby elektriny vo výške zhruba 1-2% počas nasledujúcich 15 rokov v referenčnom scenári. Dokonca aj v nízkom scenári (predikujú sa vysoký, referenčný a nízky) sa zarputilo kreslí rast spotreby. Napríklad v roku 2009 sa na rok 2015 predikovala referenčná spotreba 32 TWh. Nízky scenár rátal s 30,7 TWh. A to už boli prognózy, ktoré zohľadnili „krízové“ obdobie.

Aká je však realita? V roku 2015 Slovensko napriek slušnému rastu ekonomiky zaznamenalo 4,5% medziročný pokles spotreby elektriny na úroveň 27 TWh. Tým sa ročná spotreba elektriny na Slovensku dostala na najnižšiu úroveň od roku 1994. Minuloročná spotreba bola o 10,4% nižšia, ako historické maximum z roku 1989.

Nie je to žiadna jednorazová záležitosť. Po veľkom transformačnom páde spotreby z rokov 1992-1993 a následnom krátkom prudkom raste v rokoch 1994-1996 posledných 20 rokov spotreba elektriny na Slovensku prakticky stagnuje (viď graf).

Od vrcholu spotreby samostatného Slovenska v roku 2008 s hodnotou 29,8 TWh pritom slovenská ekonomika narástla skoro o 12%, no spotreba elektriny klesla o 10%. Inak napísané, 1 euro HDP (v stálych cenách) sa v roku 2015 vyprodukovalo so spotrebou elektriny nižšou o 19%.

O rok (?) začnú nabiehať najskôr tretí, potom štvrtý reaktor Mochoviec. Slovenské elektrárne sa budú musieť zapotiť, aby nával novej elektriny umiestnili na trhu. Akokoľvek nekonkrétny, verejný plán postaviť (resp. skôr stavbu podporiť) tretiu jadrovú elektráreň by sa mala vláda pokúsiť nejakým spôsobom obhájiť. Jednoznačne a nahlas by mala občanom povedať, či sa im opäť chystá zdražiť elektrinu cez príspevok na výstavbu nového jadrového zdroja, alebo ich zdaní priamo a zadotuje jej výstavbu z rozpočtu. Britská vláda musela garantovať 100% príplatok k aktuálnej cene elektriny, aby bol investor ochotný elektráreň postaviť. Historicky extrémne nízke ceny silovej elektriny a pokles jej jej spotreby na Slovensku v podstate znemožňuje zisková výstavba jadrovej elektrárne. O ponuku – my vám dáme pozemky a povolenie a vy postavíte na vlastné riziko jadrovú elektráreň, môžu mať v tak záujem maximálne firmy z krajín, kde to dostanú politickým príkazom.

Ak vláda svoj zámer bez zvyšovania daní obhájiť nedokáže, mala by zastaviť plytvanie zdrojmi v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovensko (len na mzdách 2,3 mil. eur v roku 2015), naučiť sa lobistom povedať nie a nepokračovať v príprave projektu, ktorý si na sebe len veľmi ťažko dokáže zarobiť. To neustále opakovanie zámeru v programovom vyhlásení nepríjemne poukazuje na schopnosti a motivácie jeho autorov.

Energie-portál.sk, 19.4.2016
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards