Dôchodky v politickom ohrození

V štúdii Dôchodky v politickom ohrození (stiahnuť tu) na tému starobných dôchodkov analyzujeme fiškálnu udržateľnosť prvého piliera. Konštatujeme, že technicky je možné nastaviť I. pilier tak, aby bol financovateľný z odvodov aj pri razantnej zmene demografie krajiny.

Dôchodky v politickom ohrození

Je to však podmienené:

  1. Rýchlejším zvyšovaním veku odchodu do dôchodku
  2. Spomalením rastu dôchodkov (spomalením rastu ADH)

Tieto kroky sú však politicky podmienené tým, že:

  1. Politici budú považovať dlhodobú udržateľnosť za dôležitú (politický systém im nato nedáva dôvod)
  2. Budú ochotní občanom vysvetľovať, že nulová valorizácia dôchodkov, ich pomalší rast, či zvyšovanie veku odchodu do dôchodku sú potrebné opatrenia
  3. Priznajú občanom, že momentálne dôchodky sú podstatne vyššie, ako bude systém schopný vyplácať v budúcnosti. Priemerná hodnota dôchodku bude v roku 2060 len o málo vyššia ako minimálny dôchodok
     
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards