Sme na tom najlepšie od krízy. Toto sú naše silné a slabé stránky (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana vysvetľoval 31.5.2016 posun Slovenska na rebríčku konkurencieschopnosti pre Hospodárske noviny.

Sme na tom najlepšie od krízy. Toto sú naše silné a slabé stránky (Hospodárske noviny)

 Slovensko je skokan roka. Aspoň v konkurencieschopnosti. V rebríčku švajčiarskeho inštitútu pre rozvoj manažmentu, s ktorým pomáhala slovenská Nadácia F. A. Hayeka, sme skončili na štyridsiatom mieste. Medziročne sme poskočili o šesť priečok, čiže sme v skupine krajín, ktoré stúpali najviac.

Z našich susedov sme za sebou nechali len Maďarov. "Jedným z dôvodov je zhoršený stav verejných financií v Maďarsku a potom podnikateľské prostredie - čiže ťažšie zakladanie a fungovanie podnikov," vysvetlil analytik Nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli. Česi, naopak, stúpali vďaka medzinárodným investíciám a podpore školstva. Poliaci stagnovali.
Index konkurencieschopnosti ekonomík berie do úvahy 340 kritérií. Sú rozdelené do štyroch oblastí - efektivita vlády, efektivita podnikov, infraštruktúra a ekonomický rozvoj. Okrem štatistík sa do hodnotenia rátali aj názory skoro 60 manažérov zo Slovenska. Tí hodnotili napríklad vymožiteľnosť práva či korupciu. Z objektívnych kritérií zavážila napríklad zamestnanosť, úroveň hospodárskeho rastu, deficit verejného rozpočtu a zdravotná starostlivosť.

Naše silné stránky:
Rovnomerné rozloženie bohatstva
Podľa ročenky konkurencieschopnosti patrí medzi plusy Slovenska rovnomerné rozloženie bohatstva v krajine, ktoré meria Giniho index. "V prípade Slovenska je index len známkou toho, že prešiel ešte krátky čas od skončenia komunizmu a bolo málo času na to, aby vznikla veľká masa elít s vyšším príjmom," hovorí analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana. O tom, že by nám rovnomerné rozloženie bohatstva výrazne pomohlo v konkurencieschopnosti, pochybuje.

Produktivita práce
Ďalšou silnou stránkou Slovenska je vysoká produktivita práce. "Je to v kombinácii s výškou miezd. Jednotkové náklady práce máme relatívne nízke. Keď sa porovnáme s okolitými krajinami, hrubá pridaná hodnota na zamestnanca je u nás vyššia. Tým, že mzdy alebo náklady práce sú porovnateľné, jednotkové náklady sú nižšie," hovorí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Pripomína, že v posledných rokoch sa tieto rozdiely zmenšujú a v niektorých prípadoch sme drahší ako naša regionálna konkurencia.

Rozpätie úrokových sadzieb
"Úrokové sadzby sú v súčasnosti na minimálnych úrovniach, a to nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách. Vychádza to z nastavenia menovej politiky Európskej centrálnej banky," hodnotí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Nízke úrokové sadzby sú podľa nej, samozrejme, priaznivé pre podnikateľské prostredie, lebo zjednodušujú prístup k úverom pre firmy a podporujú tak ich investičnú aktivitu.

K našim ďalším plusom patrí výška exportu, podiel obchodu na hrubom domácom produkte či počet žien s vysokoškolským titulom.

Naše slabé stránky:

Výška sociálneho poistenia pre zamestnávateľov
Zamestnávatelia sa u nás dlhodobo sťažujú na vysoké odvodové zaťaženie, ktoré patrí v rámci únie k tým vyšším. Analytička Glasová považuje zmierňovanie záťaže za základný kameň príchodu zahraničných investorov. Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení pripomenul, že podnikatelia by uvítali odvodovú odpočítateľnú položku práve zo sociálneho poistenia namiesto zo zdravotných odvodov. Celkovo hodnotí náklady pre zamestnávateľov za privysoké.

Investície do zahraničia
Kým investície zo zahraničia na Slovensko prichádzajú a prinášajú nové pracovné miesta, v opačnom garde to veľmi nefunguje. "Veľkú časť slovenskej produkcie zabezpečuje zahraničný kapitál. Či už sú to automobilky, alebo elektrotechnický priemysel, alebo banky. Je prirodzené, keď na Slovensku vznikne dcérska spoločnosť, že nebude investovať v zahraničí," upozorňuje analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana. Jana Glasová z Poštovej banky si myslí, že chýbajú financie potrebné na prienik na zahraničné trhy. Problémom môže byť aj chýbajúca konkurenčná výhoda.

Zakladanie nových firiem
To, že na Slovensku sa nové firmy nezakladajú rýchlo a jednoducho, nepovažuje Machunka za problém. "Z hľadiska podnikateľského prostredia nehrá rolu, či založíte firmu za tri dni alebo trinásť dní. Čo sa týka zakladania firiem sme na tom štandardne," povedal. Preverovanie majiteľov pri zakladaní spoločností je podľa neho namieste.
Správa Nadácie F. A. Hayeka medzi najväčšie domáce výzvy radí aj zdravotníctvo a školstvo, s čím súvisí odlev mozgov a celková atraktivita Slovenska pre investorov. Medzi ďalšie mínusy musíme zarátať aj migračnú politiku, univerzitné vzdelávania, rozvoj technológií a stále aj mieru nezamestnanosti.

Rebríček konkurencieschopnosti
1. Hongkong
2. Švajčiarsko
3. USA
4. Singapur
5. Švédsko
27. Česko
33. Poľsko
40. Slovensko
46. Maďarsko

Veronika Šoltinská
Hospodárske noviny, 31.5.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards