Výsledok rozporového konania k hromadnej pripomienke k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva kultúry rozporové konanie za účelom prerokovania hromadnej pripomienky, ktorú v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila verejnosť k návrhu zákona, ktorým sa zvyšujú úhrady za služby RTVS Verejnosť na konaní zastupoval Richard Ďurana a Ondrej Dostál, ministerstvo zastupoval JUDr. Anton Škreko, PhD., generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva.

Výsledok rozporového konania k hromadnej pripomienke k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS

V hromadnej pripomienke sme navrhovali najmä:

•    Zachovanie súčasného modelu navyšovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS
•    Zrušenie úhrady zamestnávateľa za služby verejnosti poskytované RTVS
•    Dôkladné posúdenie alternatívnych návrhov riešení, ktoré boli vznesené počas pripomienkového konania
 

Reakcia Ministerstva Kultúry je zverejnená vo vyhodnotení MPK na tomto linku (str. 173).

Bod č. 1 – Zachovanie súčasnej formy navyšovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS, v ktorom sme navrhovali zachovanie súčasného stavu, v ktorom je možné sadzbu úhrady RTVS zmeniť len novelizáciou zákona a odmietnutie možnosti stanoviť sadzbu úhrady všeobecne záväzným nariadením – bol čiastočne akceptovaný. Ministerstvo financií pripravilo návrh, podľa ktorého sa bude úhrada za služby RTVS valorizovať každé 4 roky o infláciu počas tohto obdobia. Občania tak stratia možnosť vstupovať do procesu zvyšovania sadzieb, k zvyšovaniu úhrady bude dochádzať aj v situácii rastúcej nespokojnosti verejnosti s kvalitou služieb. Na druhej strane minister nebude mať moc sám rozhodovať o miere zvyšovania poplatku prostredníctvom vyhlášky. Komisia, ktorá mala slúžiť ako poradný orgán, nebude zriadená.

Bod č. 2 – Zrušenie povinnosti zamestnávateľa platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS – skončil pretrvávajúcim rozporom.
Ministerstvo odmietlo akceptovať naše argumenty uvedené v hromadnej pripomienke i na rozporovom konaní. Podľa zástupcu ministerstva je úhrada formou dane, ktorú musia za poskytovanie verejných služieb platiť ako fyzické osoby, tak aj podnikatelia, podobne ako v prípade ďalších verejných služieb. Podľa neho podnikatelia neplatia za to, že zamestnanci sledujú vysielanie RTVS, naopak, kategorizácia úhrady podľa počtu zamestnancov je spôsob, akým zaviesť do systému vyberania úhrad progresivitu. Podnikatelia si tiež podľa neho prostredníctvom koncesionárskych poplatkov platia existenciu RTVS ako potenciálneho vysielateľa ich platenej reklamy v budúcnosti.

S takýmito tvrdeniami nemôžeme súhlasiť, sú v rozpore nielen s vecnou povahou poskytovanej služby, ale argumentácia ministerstva je v rozpore so základnými ekonomickými pravidlami.

Pri predložení upraveného návrhu zákona do Národnej rady Slovenskej republiky bude uvedený rozpor uvedený.
Analytický komentár k vyjadreniam ministerstva je dostupný na tomto linku.


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards