Prednášky Cena štátu

Tentokrát v Nitre, na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite pokračovala séria prednášok o tom ako využiť projekt www.cenastatu.sk pri výučbe ekonómie na stredných školách.

Prednášky Cena štátu

Dvoch prednášok (dňa 17.6.2008 a 19.6.2008),
ktoré boli súčasťou kurzu „Moderné
stredoškolské ekonomické vzdelávanie“
sa zúčastnilo spolu 27 učiteľov obchodných
akadémií, stredných odborných škôl a gymnázií z regiónu. Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou
nadácie na podporu občianskej spoločnosti CEE (www.ceetrust.org).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards