INT 3/2016: Dokáže crowdfunding nahradiť štát?

Číslo venované ekonomickým a spoločenským efektom tzv. crowdfundingu.

INT 3/2016: Dokáže crowdfunding nahradiť štát?

Crowdfunding dnes ukazuje, že ľudia sa vedia dobrovoľne poskladať na rôzne verejné služby. Nemusia sa tak spoliehať na politikov a úradníkov, že vyriešenia ich problémy.

INESS na tému - Dokáže crowdfunding nahradiť štát? si môžete stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards