Pre študentov sa druhý pilier nezatvoril (SME)

Druhý pilier
potrebujeme kvôli demografickým zmenám, na tak vysoké dôchodky, ako sú dnes,
nebude mať kto o 40 rokov robiť, povedal pre SME Radovan Ďurana dňa
3.7.2008

Pre študentov sa druhý pilier nezatvoril (SME)

Druhý pilier vláda 30. júna uzavrela pre väčšinu
zamestnancov a podnikateľov. Pre študentov, ktorí ešte nepracovali, je však
sporenie na penziu otvorené.

BRATISLAVA. Mladí ľudia, ktorí nastúpia do zamestnania alebo
začnú podnikať, majú šesť mesiacov na rozhodnutie, či do druhého piliera
vstúpia.

Polročná lehota platí pre každého, kto začal platiť
dôchodkové poistenie prvý raz až po 1. januári 2008. Ak sa niekto zamestnal
napríklad 11. marca, má čas na rozmyslenie až do 10. septembra.

Ten, kto polročnú lehotu nestihne, sa do sporivého
dôchodkového piliera nedostane. Penziu mu bude vyplácať iba Sociálna poisťovňa.
Platí však len za predpokladu, že niektorá z budúcich vlád systém znovu
neotvorí.

Fondy sú tri

Na trhu v súčasnosti pôsobí šesť dôchodkových správcovských
spoločností. Rozdiely medzi tým, čo ponúkajú, nie sú veľké. „Čím vyššia je
miera regulácie, tým viac sa spoločnosti budú na seba podobať. Druhý pilier je
pomerne silno regulovaný,“ povedal Peter Goliaš z inštitútu INEKO.

Budúci sporiteľ si môže dôchodkovú spoločnosť vybrať
napríklad podľa jej trhového podielu, dôveryhodnosti alebo sympatií k jej materskej
spoločnosti. K informáciám sa dostane aj na webovej stránke spoločnosti.
Takisto sa môže rozhodovať podľa výnosov dôchodkových fondov.

Každá dôchodková spoločnosť spravuje tri dôchodkové fondy.
Rastové a vyvážené fondy investujú aj do akcií, konzervatívne fondy len do
dlhopisových a peňažných investícií. „Voľba fondu závisí od prístupu človeka k
riziku. Ak niekto nemá rád riziko, nemal by vkladať peniaze do rastového
fondu,“ povedal Goliaš. Optimálna investičná stratégia však neexistuje. „Fondy možno meniť počas sporenia a pri
výbere fondu by mal sporiteľ zvažovať okrem iného aj aktuálny stav ekonomiky,“
hovorí Radovan Ďurana z inštitútu INESS. Keď sa niekto rozhoduje medzi rastovým
a vyváženým fondom, Ďurana v súčasnosti odporúča vyvážený.

Prestup medzi fondmi spravovanými jednou dôchodkovou
spoločnosťou zákon obmedzuje čiastočne. Mladý sporiteľ by ich teoreticky mohol
zmeniť kedykoľvek. V rastovom fonde však nemôžu byť sporitelia, ktorým do
dosiahnutia dôchodkového veku zostáva menej ako pätnásť rokov. V prípade, že
majú do penzie menej ako sedem rokov, môžu byť len v konzervatívnom fonde.

Prestupy budú častejšie

Dôchodkovú spoločnosť môže sporiteľ podľa platného zákona
zmeniť raz za dva roky. Sociálnej poisťovni za to zaplatí poplatok 500 korún.
Ministerstvo práce v pripravovanej novele dôchodkového zákona podľa našich
informácií uvažuje, že sporiteľom umožní dôchodkovú spoločnosť zmeniť raz za
šesť mesiacov.

Doterajšie výnosy dôchodkových fondov ukazujú, že najvyššie
výnosy mali ľudia v konzervatívnych fon­doch. Môže za to pokles na akciových
trhoch. „V priebehu roka sme reagovali na zhoršenie očakávaní globálneho
ekonomického rastu, a to znížením zastúpenia akciových investícií, čím došlo k
zníženiu potenciálnych strát,“ povedal člen predstavenstva ČSOB DSS Vladimír
Šošovička
.

Podiel akcií v dôchodkových fondov bol však už aj pred
vypuknutím hypotekárnej krízy nízky. V rastových fondoch bolo na konci minulého
roka v priemere 20 percent akcií. Zákon pritom umožňuje investovať do akcií až
80 percent z majetku rastového fondu.

Poplatky sú rovnaké

Z každého príspevku sporiteľa na súkromný dôchodkový účet si
pol percenta sťahuje Sociálna poisťovňa. Jedno percento si strháva dôchodková
spoločnosť za vedenie osobného dôchodkového účtu. Okrem toho si každý mesiac
účtuje aj poplatok 0,065 percenta z hodnoty majetku na dôchodkovom účte
sporiteľa. Z príspevku do prvého piliera si Sociálna poisťovňa strháva tri a
pol percenta do svojho správneho fondu.

Čo by mali študenti vedieť

Dôchodkové poistenie vzniká, keď začnete pracovať alebo
podnikať.

Šesťmesačná lehota na rozhodovanie o vstupe do druhého
piliera začína od nástupu do práce alebo začiatku podnikania. K podpisu zmluvy
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú ste si vybrali, stačí občiansky
preukaz. Každý sa musí rozhodnúť sám Na dôchodok nemusia stačiť ani oba povinné
penzijné piliere. Pri argumentácii o výhodnosti druhého piliera sa zvyčajne
operuje dĺžkou sporenia. Čím dlhšie si budete sporiť, tým je to výhodnejšie. Keďže
mladí ľudia, ktorí zač­nú prvýkrát pracovať, budú sporiť spravidla 40 rokov,
druhý pilier by mal byť pre nich výhodný. Pri sporení je takisto dôležitá výška
zárobku, z ktorého si platíte odvody. Premiér Robert
Fico
povedal, že dôchodkové sporenie je výhodné pre ľudí, ktorí zarábajú
minimálne 29-tisíc a budú sporiť 20 rokov. Podľa niektorých ekonómov však
príjem nie je podstatný. Kto si nasporí málo v druhom pilieri, nebude mať
vysokú penziu ani zo Sociálnej poisťovne. „Jednoznačne odporúčam každému
mladému človeku druhý pilier už len preto, že prvý aj druhý pilier majú svoje
riziká a vždy je lepšie ich rozdeliť,“ hovorí Martin Chren z Nadácie F. A.
Hayeka.

Druhý pilier vznikol
najmä preto, aby pomohol riešiť budúce problémy demografického vývoja. „Až
druhotne je nástrojom na dosiahnutie vyšších dôchodkov,“ hovorí Radovan Ďurana
z inštitútu INESS. Každý mladý človek, ktorý sa rozhodne, že nevstúpi do
druhého piliera, si musí uvedomiť, že o 40 rokov bude na jeho dôchodok pracovať
len 1,5 človeka. Dnes je to oveľa viac. „Za takých okolností nemožno očakávať,
že dôchodok z prvého piliera bude v prepočte viac ako 40 percent zo mzdy,“
povedal Ďurana
.

Hovorí, že ak ľudia chcú mať v roku 2050 penzie aspoň ako
súčasní dôchodcovia, musia mať minimálne tri deti.

Na vznik nároku na dôchodok z druhého piliera treba sporiť
najmenej 15 rokov. Platí to aj pre výplatu penzií zo Sociálnej poisťovne. Druhou
podmienkou je dosiahnutie dôchodkového veku. Ten je dnes 62 rokov. V budúcnosti
sa určite nevyhneme jeho zvýšeniu.

Ako sa komu zmiešaný systém, teda kombinácia prvého a
druhého piliera oplatí, si však musí každý zhodnotiť sám.

Analytici však zdôrazňujú, že prvý ani druhý pilier nemusia
zabezpečiť dostatočný príjem v starobe. Mladí ľudia by preto mali uvažovať aj
nad ďalšími možnosťami sporenia. Napríklad v životných poisťovniach, bankách
alebo podielových fondoch.

SME,
3.7.2008

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards