Zdieľaná ekonomika v Less Regulation, More Reputation!

O zdieľanenj ekonomike ste mohli čítať vo viacerých článkoch a publikáciach INESS. Teraz prichádza ďalšia, pripravená v medzinárodnej spolupráci v rámci siete 4Liberty.

Zdieľaná ekonomika v Less Regulation, More Reputation!

Na štúdii s názvom Less Regulation, More Reputation! sa podieľali experti z LFMI (Litva), IME (Bulharsko) a CETA (Česká republika). )Publikácia analyzuje samoregulačné schopnosti zdieľanej ekonomiky.

Štúdiu v anglickom jazyku si môžete zadarmo stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards