Menej regulácie, viac reputácie

Zdieľaná ekonomika sa pomaly ale isto stáva neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Pri svojom vývoji však naráža na odpor a brzdenie zo strany verejného sektora. Politici a úradníci nevedia a nechcú pochopiť, že by im niekto mohol konkurovať v tvorbe pravidiel, regulácií a pri zabezpečovaní kvalitných a bezpečných služieb pre spotrebiteľov. Už nehovoriac o tom, že by to dokonca mohol robiť lepšie. Zdieľaná ekonomika však už prekročila Rubikon a nie je cesty späť.

Menej regulácie, viac reputácie

Cieľom našej novej publikácie Menej regulácie, viac reputácie (v pdf formáte tu) je ukázať verejnosti aj všetkým relevantným osobám, že v odvetviach zdieľanej ekonomiky nečelíme binárnej voľbe medzi verejnou a žiadnou reguláciou. Ale že existuje aj tretia možnosť – súkromná regulácia.

Argumenty v práci majú ukázať, že len preto, že dnes máme nejaké verejné regulácie, neplynie z toho automaticky, že ide o optimálny spôsob regulácie a že prináša dostatočnú hodnotu pre spotrebiteľov. A je to práve zdieľaná ekonomika, ktorá pomáha identifikovať tieto nefungujúce verejné regulácie a ukázať, ako by to mohlo fungovať inak.

Hlavným posolstvom štúdie je tvrdenie, že zdieľaná ekonomika neobchádza verejné regulácie ale ich, naopak, nahrádza. Nahrádza často niečím efektívnejším a funkčnejším, než sú existujúce verejné regulácie. Ak má byť svet budúcnosti svetom zdieľania, tak to bude aj svet, kde vo veľkej miere neochraňuje spotrebiteľov verejná regulácia, ale súkromná reputácia.

Publikáciu Menej regulácie, viac reputácie si môžete v PDF formáte stiahnuť zadarmo tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards