Program Trumpa

Na konci októbra zverejnil Donald Trump plán prvých krokov počas prvých 100 dní vlády (na Slovensku sa prvých 100 dní rozkukáva, v Amerike sa do úradu vstupuje s vyhrnutými rukávmi).

Je to plán, ktorý vznikol pred zvolením, bol súčasťou kampane, a až realita ukáže, čo sa presadí, a v akej forme.

Program Trumpa

Je to 28 bodov, niektoré sú zrozumiteľné, niektoré sú príliš americky špecifické. Našou snahou rozhodne nie je komplexné hodnotenie tohto programu V tomto texte preto uvedieme body len niektoré body z ekonomickej oblasti, ktoré stoja za inšpiráciu, a body, ktoré rozhodne nie:

Inšpiratívne 
 
Zmrazenie náboru nových federálnych zamestnancov s cieľom redukovať ich počet pomocou prirodzeného odchodu (do dôchodku a pod.), s výnimkou armády, bezpečnosti a zdravotníctva
 
Každá nová regulácia musí byť spojená so zrušením dvoch iných
 
Zrušenie obmedzení ťažby prírodných zdrojov (bridlicový plyn, ropa)
 
Zníženie dane pre rodiny  s deťmi o 35%, zjednodušenie daňových priznaní
 
Zníženie dane z príjmov právnických osôb z 35% na 15%. Doteraz nezdanený zisk zo zahraničných operácií bude zdanený zvýhodnenou sadzbou 10%.
 
Slobodný výber školy. Rodičia získajú právo použiť štátnu platbu za vzdelávanie na školu podľa vlastného výberu – vrátane homeschoolingu. Presun dohľadu nad vzdelávaním na komunity.
 
Tu si príklad nebrať (týka sa najmä obmedzení medzinárodného obchodu a pohybu pracovných síl)
 
Prehodnotenie, prípadne zrušenie zmluvy NAFTA (zona voľnejšieho obchodu v Severnej Amerike)
 
Zrušenie účasti v Transpacifickom partnerstve
 
Zvýšenie ochrany amerických zamestnancov, vysťahovanie nelegálnych imigrantov
 
Program obsahuje mnoho iných bodov, ktoré sa týkajú obmedzenia lobingu, zmien v súdnictve,  iných ochranárskych opatrení, či podpory investícií do infraštruktúry. Nie je jednoduché zhodnotiť ich dopad na ekonomiku.
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards