Firmy nerozumejú titulu špecialista (HN)

 Róbert Chovanculiak sa dňa 2.12.2016 vyjadril pre Hospodárske noviny k problematike častej absencie praxe u absolventov vysokých škôl

Firmy nerozumejú titulu špecialista (HN)

 Po rokoch zanedbávania praktického vyučovania hľadá vláda riešenia v duálnom vzdelávaní. Na stredných školách sa už systém rozbehol. Rezort školstva ho chce preniesť aj na vysoké školy vytvorením bakalárskych programov orientovaných viac na prax. Podľa odborníkov má Slovensko praktické pomaturitné štúdium už teraz, je oň však nízky záujem. Absolventi totiž získajú titul, ktorý nepozná ani veľká časť zamestnávateľov.
 

Pomaturitné štúdium mimo univerzity
Po strednej škole sa až 60 percent maturantov rozhodne pre vysokú školu. Podľa analytika Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je to veľa. "Máme k dispozícii vyššie odborné vzdelanie, ktoré ponúka dvoj- či trojročné štúdium. Dnes ho ponúka osem stredných škôl. Záujem je však nízky a počet absolventov spočítame v desiatkach. Kým v Nemecku zaňho študenti dostanú bakalára, u nás titul diplomovaný špecialista," vysvetlil. Záujem o povýšenie špecialistu na rovnakú úroveň s bakalárom má aj spoločnosť T-Systems, ktorá sa venuje duálnemu vzdelávaniu v odbore počítačové systémy. Študentom zaručuje zamestnanie. "Momentálne máme približne 70 študentov. Medzi nimi sú ľudia, ktorí sú často šikovnejší ako absolventi prvého stupňa na vysokej škole," povedal riaditeľ pre strategický rozvoj T-Systems Martin Džbor. Tvrdí, že ľudí demotivuje, ak vedia, že ak sa v budúcnosti rozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, budú ju musieť študovať od začiatku.

Ministerstvo nad zjednotením neuvažuje
Rezort školstva zrovnoprávniť titul diplomovaný špecialista s bakalárom zatiaľ nechce. "Čo sa týka prípadných zmien, sú predmetom odborných diskusií o tézach Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania." Ministerstvo chce namiesto toho zaviesť istú formu duálneho vzdelávania aj na vysoké školy a to vytvorením profesijne orientovaných bakalárskych programov. Ich absolventi by už dnes nemuseli študovať ďalej, ale rovno nastúpiť do práce. Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták tvrdí, že kroky ministerstva nie sú zlé. Bakalári na trhu práce skutočne nemajú takmer žiadne uplatnenie. Hošták však tvrdí, že titul špecialistu by bol potom zbytočný a aj lepšiemu orientovaniu zamestnávateľov by určite pomohlo ich zjednotenie.

Zamestnávatelia titul nepoznajú
Podobný názor má aj Radovan Maxin z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. "Doteraz som o takomto titule nepočul. Z môjho pohľadu, ak by k zamestnávateľovi prišiel človek s titulom špecialistu a bakalár, tak by si firma vybrala radšej vysokoškoláka, lebo jednoducho to druhé štúdium nepozná," povedal Maxin. Podľa neho však špecialistom môže nahrávať súčasný stav na trhu práce, keď firmám chýbajú kvalifikovaní ľudia. Maxin tvrdí, že ak by svoje štúdium v životopise vysvetlili, môžu uspieť aj bez toho, aby zamestnávateľ poznal takýto titul. Súhlasí aj analytik INESS Róbert Chovanculiak, podľa ktorého sa zamestnávatelia pri prijatí absolventa univerzity často sklamali. Preto je dnes omnoho dôležitejšia prax. Priznáva však, že v niektorých povolaniach to platiť nemusí.

Nikola Richterová
Hospodárske noviny, 2.12.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards