Hľadanie tých, ktorí chcú pracovať (TV JOJ)

 Róbert Chovanculiak 12.12.2016  komentoval klesajúcu vzdelanostnú úroveň na Slovensku pre TV JOJ. 

Hľadanie tých, ktorí chcú pracovať (TV JOJ)

 Výňatok:

Michal Rybanský:
"Na Slovensku síce máme kvalifikovanú pracovnú silu, no žiaľ je jej málo. Nie je preto vylúčené, že stále viac zamestnancov budeme musieť dovážať zo zahraničia. Problém vidia zamestnávatelia najmä v školstve a klesajúcej vzdelanostnej úrovni mladých."
Róbert Chovanculiak, analytik INESS:
"Dneska to vidíme aj napríklad na výsledkoch Pisa, ktoré ukazujú, že Slovensko sa prepadá v nejakých medzinárodných
porovnaniach."
Miroslav Holčík:
"Chodia na všelijaké možné školy s výnimkou teda odborných technických škôl jednoducho nie sú."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards