Štát chce rozhodovať o zániku poisťovne (Hospodárske noviny)

Podľa Juraja Karpiša z INESS by ministerstvo získalo
možnosťou rozhodovania o osude zdravotných poisťovní v prípade nízkej
platobnej schopnosti väčší vplyv na fungovanie zdravotných poisťovní na
Slovensku, keďže cestou vyhlášky môže flexibilnejšie a podľa svojich predstáv
meniť podmienky fungovania poistného trhu. Povedal tak dňa 1.8.2008 pre
Hospodárske noviny.

Štát chce rozhodovať o zániku poisťovne (Hospodárske noviny)

Štát chce rozhodovať o tom, ktorá zdravotná poisťovňa už nie
je schopná vyplácať za klientov svoje platby. Ak by sa do tohto stavu dostala,
hrozil by jej zánik. Popri možnosti nahliadať do rozpočtov súkromných
zdravotných poisťovní s tým prichádza minister zdravotníctva Richard Raši
(Smer-SD).

Povinnosť rozhodovať o osude poisťovní má dnes Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten môže podľa aktuálnych zákonov
ukončiť činnosť poisťovne, ak jej platobná schopnosť klesla pod tri percentá.
Po novom by však táto možnosť prešla do rúk ministra. Ten by vyhláškou určoval,
aká je aktuálna hranica. "Je
zrejmé, že ministerstvo by touto zmenou získalo väčší vplyv na fungovanie
zdravotných poisťovní na Slovensku, keďže cestou vyhlášky môže flexibilnejšie a
podľa svojich predstáv meniť podmienky fungovania poistného trhu,“ hovorí
analytik Juraj Karpiš z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií. Podľa neho
je súčasné znenie v zákone "z hľadiska transparentnosti a stability
systému lepšie“.

Snahy o spolitizovanie?
Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera sa obáva, že navrhovaná zmena
prinesie do systému právnu neistotu. Benevolentnejší prístup pri stanovovaní
minimálnej platobnej schopnosti poisťovní môže podľa Zuzany Horníkove z Dôvery
znamenať spolitizovanie celého postupu. Obáva sa, že to môže znamenať
"rozviazanie rúk ministerstva zdravotníctva pri prispôsobovaní pravidiel
minimálnej platobnej schopnosti aktuálnym politickým zadaniam a potrebám“.
Podľa Horníkovej je neporovnateľné, ak sa mení vyhláška alebo zákon. "Na
peňažnú nestabilitu systému môže v konečnom dôsledku doplatiť pacient,“ dopĺňa
Horníková.
Dnes je minimum určené na hranici troch percent zdrojov z verejného zdravotného
poistenia počas štyroch po sebe idúcich mesiacov. O všetkom však rozhoduje
úrad. "Opäť je to oslabenie nezávislosti úradu pre dohľad a priestor pre
nerovnaké podmienky na trhu, lebo jedna poisťovňa bude mať prísnejšie a druhá
menej prísne kritériá na dodržiavanie platobnej schopnosti,“ obáva sa Pažitný.

Len tesne nad hranicou
Súkromné poisťovne však zatiaľ problémy s platobnou schopnosťou nemajú. Tie
uvádzajú dvojciferné čísla. Inak to je pri najväčšej štátnej Všeobecnej
zdravotnej poisťovni, ktorej schopnosť platiť za svojich klientov sa už dlhšie
pohybuje okolo trojpercentnej hranice. "Máme podozrenie, že Všeobecná nie
je schopná plniť túto solventnosť, a preto chce ministerstvo vyrobiť gumené
ustanovenie, ktoré mu umožní meniť pravidlá hry tak, aby tieto pravidlá
spĺňala,“ dodáva Pažitný.

Nezvláda efektívne fungovať?
Dôvod finančnej nestability poisťovne je podľa neho ten, že Všeobecná
"nezvláda efektívne administrovať nároky svojich troch miliónov
poistencov“. Podľa neho by najlepším riešením problémov štátnej poisťovne bola
jej privatizácia. Dôvod na legislatívnu zmenu podľa Eduarda Kováča zo Združenia
zdravotných poisťovní nie je. "Keď pri dnes existujúcej legislatíve boli
štandardné procesy, obávam sa, či tam nie je snaha o zmäkčovanie podmienok.“
Všeobecná zdravotná poisťovňa sa k celej záležitosti vyjadrila len tak, že
svoje stanovisko bude tlmočiť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Poznámka:
Údaje k poisťovniam Union a Európska zdravotná poisťovňa nie sú uvedené z toho
dôvodu, že obe mali poistné z verejného zdravotného poistenia po prerozdelení
za 12 mesiacov veľmi nízke. Svoju činnosť začali v roku 2006 a mali len malý
počet poistencov.

Monika Laciková

Hospodárske
noviny, 1.8.2008

Súvisiaci
článok z titulnej strany denníka nájdete aj tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards