Menej politiky a viac občianskej spoločnosti v 21. storočí

Demokracia s občianskou spoločnosťou funguje lepšie. Občianska spoločnosť sa však buduje pri riešení lokálnych problémov bez spoliehania sa na vzdialenú ruku politika a demokraciu. Môže to znieť ako paradox, ale skutočné rozširovanie takzvanej občianskej spoločnosti nepotrebuje ani politikov, ani viac volieb a dlhšie volebné programy.

Menej politiky a viac občianskej spoločnosti v 21. storočí
Keď bol v 19. storočí francúzsky filozof Tocqueville na cestách po Amerike, žasol nad ich občianskou spoločnosťou v porovnaní s Francúzskom. To, nad čím žasol, však neboli voliči listujúci si volebné programy strán a politikov, ani odborné diskusie na tému federálnych výdavkov. Bola to schopnosť amerického ľudu tvoriť a formovať združenia, kluby a spolky pri riešení akéhokoľvek problému, ktorému čelili. Obdivoval, ako ľudia nečakali na pomoc politika, ale spojili svoje sily a problém vyriešili s využitím svojich lokálnych vedomostí konkrétneho miesta a času.
 
Socha slobody
 
Ešte na začiatku 20. storočia bol prakticky každý Američan členom niekoľkých združení, ktoré riešili všetko od zábavy cez boj so závislosťou až po poskytovanie poistenia, charity, dôchodkov alebo miestnej infraštruktúry. Keď na konci 19. storočia prišla z Francúzska do New Yorku Socha slobody, bolo potrebné pre ňu vybudovať podstavec. Vtedajší guvernér Theodore Roosevelt (nemýliť s Franklinom D. Rooseveltom) to však odmietol financovať z verejných zdrojov. Tak sa na ten podstavec vyskladali obyvatelia USA po pár centoch. Dnes niečo nepredstaviteľné.
 
Toto bola občianska spoločnosť, za ktorou aj dnes smútia spoločenskí vedci v USA. Jeden z faktorov, ktoré stáli za jej poklesom, bolo jej vytláčanie a nahrádzanie verejnými službami poskytovanými štátom cez demokratické mechanizmy – rétorickým súbojom o uši a srdce voličov. Dnes by sa politici išli rozkrájať, kto skôr zaplatí z verejných zdrojov podstavec pod sochu alebo celú sochu.
 
Je preto prinajmenšom nepravdepodobné očakávať, že vybudujeme občiansku spoločnosť práve cez tie mechanizmy, ktoré postupne prispeli k jej zmenšeniu. Budovať občiansku spoločnosť zhora nefunguje.
 
Občianska spoločnosť je však dôležitá z množstva dôvodov. Jedným z hlavných je vytváranie a rozširovanie dôvery vo veľkej otvorenej spoločnosti plnej ľudí, ktorí sa priamo nepoznajú. Dôvera je kľúčová inštitúcia pre život v spoločnosti, kde prevláda mierumilovná kooperácia a produktívna deľba práce. V skratke je to situácia, keď môžete nechať nezamknutý bicykel pri svojom paneláku a ísť si nakúpiť potraviny do večierky, kde majú otvorené aj v nedeľu o desiatej večer. Množstvo ekonomických štúdií poukazuje na to, že dôvera je jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúci rast blahobytu v spoločnosti.
 
Ako na to
 
Ako teda znova vybudovať občiansku spoločnosť a zvýšiť dôveru medzi ľuďmi vo veľkej spoločnosti? Jednou z odpovedí môže byť internet a s ním spojené nové „spoločenské technológie“ ako zdieľaná ekonomika a crowdfunding.
 
Prvá menovaná založila svoj biznis model na zvyšovaní dôvery medzi úplnými cudzincami, ktorí sa vďaka nej neboja prespať u niekoho, koho nikdy nevideli, alebo naopak ho vpustiť k sebe domov. Alebo sa neboja nastúpiť do auta a odviesť sa stovky kilometrov cez celú krajinu a majú dôveru v to, že sa bez problémov dovezú tam, kam chcú. Zdieľaná ekonomika vytvára špeciálne „virtuálne kluby“, ktoré umožňujú rozširovať výhody malých spolkov na veľkú, otvorenú spoločnosť.
 
Druhá menovaná pomáha spájať sa ľudom pri riešení ich lokálnych problémov. Ak sa napríklad vaše ministerstvo zdravotníctva roky nezaujíma o kvalitu pobytu rodičov v nemocnici pre deti, či dokonca nerastúcu dobu dožitia, môžete vďaka crowdfundingovej platforme spoločne vyzbierať potrebné peniaze a vyriešiť problém vlastnou, občianskou iniciatívou. Bez nutnosti chodiť na zasadania parlamentu a vlády a tam pripomienkovať rozpočet.
 
Ľudí je ťažko nadchnúť pre vzdialené a abstraktné myšlienky ako participácia na demokratickom procese či zapájanie sa do „celospoločenskej diskusie“. Oveľa ľahšie sa začnú zapájať do diania okolo nich a dôverovať ľuďom, keď za tým uvidia priame zlepšenie svojej vlastnej situácie. A to práve prináša internet a nové „spoločenské technológie“ ako zdieľaná ekonomika a crowdfunding. Tie tak môžu byť jednou z ciest, ako sa v budúcnosti pokúsiť obnoviť, alebo niekde prvýkrát vôbec vytvoriť občiansku spoločnosť.
 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards