Slovensko rekordne zostarlo (HN)

Radovan Ďurana vysvetľoval 26.5.2017 negatívne dopady starnutia obyvateľstva Slovenska na rozpočet z hľadiska zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému pre Hospodárske noviny

Slovensko rekordne zostarlo  (HN)

 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Vďaka starobe nás čakajú vyššie výdavky na dôchodky a zdravotníctvo.

Matej Vanoch

Bratislava – Štandardný Slovák je štyridsiatnik. Vyplýva to z najnovších údajov Štatistického úradu, podľa ktorých je priemerný vek obyvateľstva 40,4 roka. Ide o najvyššiu hodnotu v našej histórii. Ešte pred troma rokmi sa náš priemerný vek držal pod štyridsiatkou. "Príčinou je predovšetkým zásadná zmena reprodukčného správania, ktorá viedla k tomu, že plodnosť populácie sa dostala pod úroveň jednoduchej reprodukcie," vysvetľuje hovorca Štatistického úradu Marián Jánošík. Priemernej Slovenke sa totiž narodí počas jej života len 1,48 dieťaťa. Na zachovanie jednoduchej reprodukcie je pritom potrebná hodnota 2,1. Tú sme však naposledy dosiahli v roku 1988. Vďaka pôrodom, ktoré si súčasná generácia matiek odložila do vyššieho veku, sa síce plodnosť za posledných desať rokov zvýšila, avšak podľa prognózy Eurostatu bude jej ďalší rast len veľmi mierny. V roku 2050 by tak malo pripadnúť na jednu ženu 1,75 dieťaťa. Navyše sa zvyšuje aj priemerný vek, ktorého sa dožívame, čo v kombinácii s nízkou pôrodnosťou vytvára riziká pre ekonomiku. Podiel ľudí vo veku od 15 do 64 rokov napríklad klesol za posledných desať rokov zo 62 na 56 percent. Ak by tento trend pokračoval, ľudia v produktívnom veku by tvorili v budúcnosti menšinu, čo zvýši tlak na verejné financie. "Populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších demografických výziev," hovorí predseda Štatistického úradu Alexander Ballek. Podľa Radovana Ďuranu z inštitútu INESS sa zmeny dotknú nákladov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť. "Je potrebné, aby ľudia zmenili svoje vnímanie toho, čo je to dôchodkový vek. Tá pomyselná bariéra šesťdesiatky, ktorá akoby vymedzovala starobu, sa bude musieť posunúť niekde k sedemdesiatke." Štát sa podľa neho musí pripraviť na to, že pribudne starších ľudí.

Ako sa mení populácia v krajine

5,44 MILIÓNA je aktuálny počet obyvateľov Slovenska

40,4 ROKA JE PRIEMERNÝ VEK obyvateľov Slovenska

Zahraničná migrácia na Slovensko

V roku 2016 sa na Slovensko prisťahovalo 7 686 osôb. Na zahraničnej migrácii sa dlhodobo najviac podieľajú obyvatelia, ktorí sa k nám sťahujú z európskych krajín. V minulom roku tvorili až 90,2 percenta všetkých prisťahovaných. Na druhom mieste je Ázia (4,6 percenta), čo bolo v roku 2016 ovplyvnené najmä vyšším počtom osôb z Iraku, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana a povolený trvalý pobyt na Slovensku. Najviac ľudí sa k nám prisťahovalo z Českej republiky (1 651), Veľkej Británie (952), Rakúska (603) a Maďarska (497).

Matej Vanoch
Hospodárske noviny, 26.5.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards