Raši zachraňuje štátnu poisťovňu (SME)

Návrh zmeniť mieru prerozdelenia peňazí medzi
zdravotnými poisťovňami zo súčasných 85 na 95% kritizoval v SME dňa
11.8.2008 Juraj Karpiš z INESS. Zvýšenie objemu podľa neho nie je vhodné
riešenie, pretože zníži motiváciu jednotlivých poisťovní dosahovať vysoký výber
poistného.

Raši zachraňuje štátnu poisťovňu (SME)

Zmeny zákona, ktoré navrhlo ministerstvo zdravotníctva, by
mali odvrátiť hrozbu zavedenia nútenej správy Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

BRATISLAVA. Najväčšia zdravotná poisťovňa, ktorá patrí
štátu, Všeobecná zdravotná, vykazuje zo všetkých poisťovní najnižšiu platobnú
schopnosť.

O problémoch poisťovne, v ktorej sú poistené takmer tri
milióny obyvateľov Slovenska, sa už hovorí dlhšie. Jej akcionár – ministerstvo
zdravotníctva – nerieši problém snahou o výrazné zvýšenie efektivity práce.
Chce novelizovať zákon o zdravotných poisťovniach tak, aby sa zmiernili
kritériá na určenie, aká platobná schopnosť je ešte prijateľná. Zároveň chce
štátnej poisťovni dať viac peňazí na úkor ostatných.

Platobná schopnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je
len tesne nad hranicou, ktorú určuje súčasný zákon ako minimálnu. Od nútenej
správy ju delí len pár desatín percenta. V súčasnosti musí mať poisťovňa mieru
platobnej schopnosti na úrovni troch percent. V júni ju mala VšZP na úrovni
3,42 percenta. Ostatné poisťovne dosahujú niekoľkonásobne vyššiu platobnú
schopnosť.

Všeobecná na obvinenia, že zákon má pomôcť jej, odpovedala,
že dosahuje mieru platobnej schopnosti bezpečne nad zákonom stanovenú minimálnu
hranicu. „Dosahovaná miera platobnej schopnosti VšZP zabezpečuje plnenie jej
záväzkov, ako aj jej základného poslania – efektívne prerozdeľovať finančné
prostriedky v zdravotnom systéme na Slovensku,“ povedala hovorkyňa VšZP Petra
Balážová.

Čaká sa na vyhlášku

Minister zdravotníctva Richard Raši by podľa návrhu zmeny
zákona mohol čoskoro určiť a prispôsobiť na mieru výšku aj spôsob výpočtu
platobnej schopnosti pre VšZP tak, aby predišiel prípadnej nútenej správe. Aký
nový spôsob výpočtu ministerstvo zvolí, nie je známe. Podrobnosti sa majú
objaviť až vo vyhláške.

Ministerstvo návrh, aby kritériá pre platobnú schopnosť už
neurčoval zákon a teda parlament, ale vyhláška a teda minister, bráni tým, že
„doterajší spôsob vyčísľovania nezohľadňoval špecifiká systému zdravotného
poistenia“.

Odmieta aj tvrdenie, že zmena definície by mala pomôcť
najväčšej zdravotnej poisťovni. „Cieľom nie je pomôcť ani poškodiť niektorej zo
zdravotných poisťovní, ale doladiť celkový systém,“ poslal stanovisko
komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Inštitút HPI, ktorý má tiež podozrenie, že návrh má pomôcť
VšZP, upozorňuje aj na konflikt záujmov ministerstva. Ministerstvo totiž tvorí
normy a je zároveň stopercentným akcionárom najväčšej poisťovne, ktorá ich má
dodržiavať.

Prispeje najmä
Spoločná

Ministerstvo pri novele zákona o zdravotných poisťovniach
dalo aj ďalšie návrhy, ktoré priamo v praxi spôsobia, že Všeobecná dostane viac
peňazí.

Je to systém prerozdelenia peňazí a polpercentný príspevok
štátu na takzvanú kompenzáciu rizík zdravotných poisťovní.

Prerozdelenie funguje podľa toho, aký je vek a pohlavie
poistencov jednotlivých poisťovní. Zjednodušene, čím má poisťovňa viac starších
ľudí, tým viac od druhých poisťovní dostane. Z množstva peňazí, ktoré poisťovne
vyberú, si teraz totiž môžu priamo nechať 15 percent, zvyšných 85 percent si
poisťovne rozdelia práve podľa veku a pohlavia poistencov. Štát tak chce
zabrániť tomu, aby poisťovne nemali záujem len o mladých a zdravých ľudí.
Zároveň chce, aby poisťovne, ktoré majú rizikových pacientov, na to nedoplácali.

Miera prerozdelenia peňazí sa má zmeniť zo súčasných 85 na
95 percent. HPI odhaduje, že na prerozdelení získa Všeobecná ročne 700 miliónov
korún (vyše 23 miliónov eur). Najviac by jej „prispela“ ďalšia štátna poisťovňa
Spoločná zdravotná, a to 400 miliónmi (vyše 13 miliónov eur).

Juraj Karpiš z INESS
si myslí, že zvýšenie objemu nepredstavuje vhodné riešenie. Podľa neho tento
krok zníži motiváciu jednotlivých poisťovní dosahovať vysoký výber poistného.

Ak prejde návrh zákona tak, ako ho ministerstvo dalo do
pripomienkového konania, minister by od budúceho roka mohol mať navyše k
dispozícii vyše 3,5 miliardy korún (116 miliónov eur). Získa ich zo zvýšenej
sadzby poistného za poistencov štátu, ktoré platí štát.

Príspevok štátu by sa mal budúci rok zvýšiť na 5 percent.
Ministerstvo ich chce rozdeliť na 4,5 a pol percenta. Pol percenta bude
príspevok štátu na kompenzáciu rizík zdravotných poisťovní. To, ako tieto
peniaze prerozdelí ministerstvo, bude len na ňom. Spôsob opäť určí vyhláška,
ktorú ešte ministerstvo nepredstavilo. Čaká totiž na vyhodnotenie
pripomienkového konania.

SME, 11.
8. 2008 | Viera Fidlušová

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards