Ako vážne berie vláda boj proti kríze?

6.11.2008 schválila vláda Slovenskej republiky
prevažne všeobecne
formulovaný balík 27 opatrení proti svetovej finančnej kríze
, a hoci
podľa vyjadrenia premiéra Fica „sú náklady súvisiace s navrhovanými
opatreniami pokryté“, ukazuje sa, že skutočnosť je iná. Ako vážne berie vláda boj proti kríze?

Jedným z kľúčových
opatrení malo byť skrátenie lehoty na vracanie preplatkov DPH podnikateľom z aktuálnych
120 alebo 60 dní na 30 dní. Finančná kríza sa vyznačuje problémami
s likviditou, banky obmedzili dostupnosť úverov a zároveň zvýšili
úrokové sadzby, tento negatívny jav by navrhované skrátenie mohlo čiastočne kompenzovať,
podniky by získali finančné zdroje a znížili náklady na cudzí kapitál, čo
by pre ne predstavovalo výraznú pomoc.

Preto je zarážajúce, že
uvedené jednoznačne žiaduce a vhodné opatrenie nemusí byť po kritike ministerstva
financií aplikované, konečné rozhodnutie sa prijme až na rokovaní vlády, no je
pravdepodobné, že premiér bude so svojím ministrom súhlasiť. Počiatek
v kritike argumentuje problémami s daňovou kontrolou, jednorázovosťou
pomoci a najmä nadmerným zaťažením štátneho rozpočtu spôsobeným znížením
príjmov.

No tieto argumenty
neobstoja. Dôsledky neschopnosti štátneho aparátu zabezpečiť efektívnu daňovú
kontrolu do 30 dní predsa nemôžu byť prenášané na podnikateľské subjekty,
platcov DPH. Opatrenie má systémovú povahu, veď okrem okamžitej finančnej
pomoci bude znamenať aj zrýchlenie obehu peňazí v podniku. Výpadok príjmov
je ľahko možné nahradiť úsporami vo výdavkoch, nebude sa tým zvyšovať už aj tak
vysoký deficit štátneho rozpočtu.

A práve nutnosť zníženia výdavkov vláda tvrdošijne odmieta.
Neuvedomuje si, že v trhovej ekonomike je jedným zo subjektov trhu aj
štát, čomu by malo nasvedčovať aj jeho správanie a rozhodovanie. Je tak
nepochopiteľné, že v období rastúcich vonkajších hrozieb štát zvyšuje
svoje výdavky o 11,8 % pri päťpercentnej inflácii. Ak chce skutočne
minimalizovať dopady krízy na Slovenskú republiku, ktoré sa v plnej miere
prejavia až v budúcom roku, zníženie výdavkov a zavedenie 30 dňovej
lehoty na vrátenie preplatkov DPH sú potrebné kroky.

Autor je spolupracovník INESS

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards