Znárodnenie bánk na voľnom trhu

Ako riešiť problém
krachujúcich bánk? Naozaj treba do nich liať neustále nové a nové peniaze
daňových poplatníkov? Prečítajte si preklad príspevku
Alexa Tabarroka
z ekonomického blogu Marginal Revolution. Znárodnenie bánk na voľnom trhu

Znárodnenie bánk
je veľmi pravdepodobné. Môže byť dokonca žiaduce. Pojem znárodnenie však zatemňuje
úsudky na oboch stranách diskusie. Je preto lepšie hovoriť o tom, čo
chceme urobiť než o bankrote. Mnoho z najvýznamnejších
bánk je insolventných
. Keď záväzky bežnej firmy presiahnu jej aktíva, firma
vstúpi do jednej z rôznych fáz bankrotu, počas ktorého je často vymenený
manažment, firma sa predá alebo je reorganizovaná a veritelia stanú
majiteľmi firmy alebo sú čiastočne vyplatení . Avšak všimnite si, že bankrot
nepovažujeme za znárodnenie, hoci sa spravidla vykonáva pod dohľadom vládou zamestnaného
sudcu.

Keď hovoríme
o bankách, problém je komplikovanejší ako pri obyčajných firmách, pretože
väčšina veriteľov sú vkladatelia, ktorým vláda garantovala vklad. To znamená,
že konečným veriteľom je vláda. Teraz si ako imaginárny experiment predstavme situáciu,
keď vklady garantuje súkromná poisťovňa. Čo by robila súkromná poisťovňa
v súčasnej situácií? Živila by súčasný manažment polomŕtvych (zombie)
bánk, držiac skrachovanú banku na svojich účtoch, dúfajúc a čakajúc na
zázrak? Alebo by zakročila, odstránila súčasné vedenie, vyplatila vkladateľov, banky
zreorganizovala a potom predala, čím by pokryla aspoň časť straty? Myslím,
že súkromná poisťovňa by si vybrala druhú možnosť. Fakt, že súčasná vláda nie
je na to pripravená, naznačuje, aký veľký vplyv majú bankári vo Washingtone.
Čiže ak už existuje poistenie vkladov, procedúrou, ktorá je najviac
v súlade s trhovými princípmi je bankrot, tzv.
rýchly bankrot
pod dohľadom FDIC (Federálna spoločnosť poistenia vkladov),
ktorý má v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Rýchly bankrot:          

1) trestá súčasný manažment, čím  znižuje morálny hazard,
2) je menej spolitizovaný ak je pod dozorom FDIC ako keby bol vykonaný postupne
so zapojením Kongresu
3) v najkratšom možnom čase umožní normálny chod bánk.

Všimnite si ako
výraz znárodnenie zahmlieva problém. Po prvé naznačuje prebratie vlastníctva
bánk vládou, čo by bola v naozaj katastrofa. Ľudia sympatizujúci
s princípom voľného trhu by sa oprávnene chceli vyhnúť tomuto prípadu, ale
ironicky, práve súčasna politika „ počkajme,
veď uvidíme
“ a „zachráň bankára“  pravdepodobne povedie k chabému
zotaveniu, a následnému prevzatiu štátom. Po druhé znárodnenie pletie
ľavicu, ktorá si myslí, že znárodnenie je spôsob, ktorý zaručí, že daňoví
poplatníci budú z toho mať nejakú výhodu. Táto myšlienka je vtip – nie je
v tom žiadna výhoda. Daňoví poplatníci budú platiť až budú z toho
zelení, ale dôležité by malo byť to, že daňoví poplatníci by mali platiť
vkladateľom a nie bankám.

Diskusia bola
zatiaľ vyhranená medzi finančnou pomocou
znárodnením. Ale verejnosť
správne vidí, že pomoc bankám je len ochranou bankárov, čiže sa vytvoril tlak na
prebratie bánk štátom, čo sa už čiastočne uskutočnilo cez vládne obmedzenia
výšky platov bankárov. Naproti tomu bankrot je normálny postup v prostredí
voľného trhu, ktorý zdôrazňuje, že firma zlyhala a súčasný manažment musí
byť vymenený. Postulovanie problému týmto spôsobom potom napríklad ujasňuje, že
chránení majú byť výhradne vkladatelia a po reorganizácií by nemala byť
žiadna kontrola platov budúceho manažmentu (platy budú musieť byť vysoké, aby
sa našiel niekto, kto sa podujme tejto úlohy). Nakoniec myšlienka bankrotu ozrejmuje,
že hlavným cieľom je spraviť banky pod novým vedením solventnými a dostať
ich späť pod súkromnú kontrolu tak rýchlo ako to je len možné.

autor: Alex Tabarrok

Free
Market Bank Nationalization

Preklad: Andrej Šimo

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards