Ministerstvá mohli ušetriť milióny

Pri
obstarávaní log pre operačné programy
boli priepastné rozdiely v cenách, ktoré jednotlivé riadiace orgány za logá
zaplatili. Niektoré stáli 50 tisíc, iné viac než 2 milióny... Ministerstvá mohli ušetriť milióny

Celú tému detailne
spracovali analytici Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika. Na svojej
stránke zverejnili
výsledky svojho monitoringu
, kde sa zaoberali, akým spôsobom postupovali
riadiace orgány pri obstarávaní log pre operačné programy, prostredníctvom
ktorých Slovenská republika bude môcť čerpať európske fondy.

Výsledky
monitoringu
ukázali, že väčšina riadiacich orgánov použila postup podľa
§102 (Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní. Riadiace orgány uskutočnili prieskum trhu, vyzvali
vybrané subjekty na predloženie cenových ponúk a vybrali podľa kritéria
najnižšej ceny. Výnimkou bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR, ktoré zákazku zadalo bez verejného obstarávania. Toto ministerstvo dalo na jednotlivé logá od 1,9
mil. Sk po 2,6 mil. Sk, pričom za kvalitatívne porovnateľné logo zaplatilo
ministerstvo hospodárstva 50 tis. Sk. Najdrahšie logo (pozri nižšie) stálo
skoro 2,6 mil. Sk, čo je pre porovnanie približne mesačný náklad na mzdy 100
zamestnancov ministerstva školstva
.

Podľa analytika KI Ivana Kuhna, za predpokladu, že by riadiace orgány pre osem operačných programov zaobstarali logo za rovnakú cenu
ako Ministerstvo hospodárstva SR pre Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (50 000 Sk (1 660 eur) vrátane DPH), mohli z verejných prostriedkov
(finančné prostriedky Európskej únie a štátneho rozpočtu SR) ušetriť vyše 7,8
milióna korún (vyše 206 tisíc eur).

Hádajte, dostanú sa logá do databázy Plytvanie štátu?

Zdroj: Konzervatívny
inštitút M.R. Štefánika

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards