Centrálne obstarávanie a možné úspory?

V publikácii
Úspory
a zdroje verejných financií
uvádzame v prípade verejného
obstarávania možnú úsporu vo výške 8 mld. Sk (266 mil. €). Úsporu sme vyčíslili
na základe odhadu, že 15% výdavkov by bolo možné ušetriť, ak by bolo
obstarávanie transparentnejšie a efektívnejšie. Centrálne obstarávanie a možné úspory?

To, že táto hodnota rozhodne nie je mimo misu, ba
pravdepodobne je ešte hlboko podhodnotená, dokazuje príklad z praxe.

Slovenské elektrárne a.s. (ďalej SE) aplikujú centrálne
obstarávanie a v roku 2008 obstarali tovary a služby za 12,5
mld. Sk (415,5 mil. €, štát na úrovni orgánov ústrednej správy nakupuje asi 4
krát toľko), pričom táto suma nezahrňuje náklady na palivo. Má uzavretých 5600
zmlúv s dodávateľmi. Viac ako 65% obstarávaní prebieha v prípade SE
formou súťaže, ktorej sa zúčastňujú priemerne 3 súťažiaci. Bohato využíva
elektronické obstarávanie a elektronickú aukciu.

Pozrite si príklad, ako SE obstarávajú realizáciu bufetu,
a zoznam ďalších
nákupov
.

Oproti roku 2007 dosiahli SE vďaka centralizovanému nákupu
a obstarávaniu úspory v nákladoch 8,3% (viac ako 1 mld. Sk), pričom
porovnateľnú úsporu dosiahli aj rok predtým. Už v roku 2006 dosiahli
úsporu pri obstarávaní tovarov 14,1%. Ďalšie úspory, ako výsledok vylepšovania
postupu obstarávania by mali nastať aj v nasledujúcich rokoch.
Za úspechom stojí jednoznačne chuť racionálne uvažovať a aplikovať
agregovanie objednávok tam, kde to prináša nižšiu cenu. SE okrem iného:

 • v maximálnej miere pri obstarávaní
  uplatňujú súťaž
 • tam, kde nie je súťaž, obstarávanie zrušia
 • nediskvalifikujú dodávateľov pre nízku cenu
  (analyzujú jej opodstatnenie, schopnosť dodávateľa splniť dodávku, uplatňujú
  vysokú penalizáciu pri neúspechu (vylúčenie z ďalších súťaží)
 • zdieľajú svoje skúsenosti s ostatnými
  obstarávateľmi v tomto sektore
 • odstránili lokálne väzby regionálnych
  dodávateľov (o zákazky môžu súťažiť všetci, nielen blízki známi riaditeľa
  závodu)

  Vysoká miera úspor hovorí minimálne o dvoch faktoch.
  Štát ako manažér a vlastník sa nesprával pri nákupoch efektívne. Tento
  stav môžeme s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou predpokladať aj
  v obstarávaní verejnej správy, ktorá sa má kde zlepšovať. Oddelenie
  centrálneho obstarávania SE, ktoré manažuje požiadavky jednotlivých sekcií
  podniku a vzťahy s dodávateľmi má 65 zamestnancov. O koľko by sa
  mohol znížiť stav zamestnancov verejnej správy, keby došlo aspoň
  k čiastočnej centralizácii nákupu?

  Bohužiaľ verejná správa sa šetriť nechystá. Plány
  Ministerstva financií na centrálny
  manažment nehnuteľností
  zapadajú prachom. Pritom to, čo realizácii úspor bráni,
  je „len“ chýbajúca vôľa a ochota vzdať sa ekonomických výhod, ktoré
  prináša súčasný stav politickým nominantom.

  Informácie o Slovenských elektrárňach a.s.,
  ako aj iné pozoruhodnosti zo sveta obstarávania, zazneli v utorok na
  konferencii s témou Centrálne
  obstarávanie
  .

 • INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
  Naše
  ocenenia
  Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards