Európa kupuje málo plynu

Minulý
rok vzrástla spotreba plynu v EÚ o 2,1% hlavne vďaka tuhšej zime, ako
ukazuje nasledujúca tabuľka (spotreba je uvedená v mld. m3, v druhom
stĺpci je medziročná zmena). Európa kupuje málo plynu

Zdroj: WGI

Vlažná reakcia EÚ na plynovú krízu z januára vyplýva aj
z prostých čísel, Rusko pokrýva zatiaľ len 25% spotreby únie, až 39%
spotreby pritom pokryla domáca produkcia únie. 18% dodávajú Nóri a 10%
Alžírsko.

Je pravdepodobné, že tento rok spotreba nevzrastie, naopak,
skôr klesne. Nepotešia sa najmä Rusi. Svedčia o tom aj informácie WGI,
ktorý vo svojom článku uvádza, že dodávky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu,
kadiaľ tečie 80% ruského exportu , klesli vo februári  medziročne o 45%. Pokles
v dodávkach plynu za prvé dva mesiace roka, aj vplyvom odstávky kvôli
rusko-ukrajinskému sporu, dosiahol  až 53,2%.

Pozn. Vo vyššie uvedenej tabuľke je pozoruhodná
spotreba plynu v Holandsku (7,5 x vyššia ako na Slovensku, pri 3 x vyššom
počte obyvateľov). Francúzske jadrové elektrárne zase znižujú spotrebu plynu krajiny
na polovicu spotreby nemeckej, alebo britskej.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards