Krátke správy z Európskej únie

Ako
nám Európsky parlament zvyšuje náklady. Krátke správy z Európskej únie

Materská dovolenka

Členovia Európskeho parlamentu chcú presadiť materskú
dovolenku s plným platom na 18 týždňov
. V našom poisťovacom
systéme platí Sociálna poisťovňa 55% z priemernej mzdy matky po dobu 28
týždňov.

Za rok 2007 bolo vyplatených 1 397 mil. Sk 29
tis. poberateľom. V prípade, že by bol zavedený systém s 18-timi
týždňami s plným platom a zvyšných 10 týždňov s 55% mzdy (je
nepravdepodobné, že by v tomto období dávky klesli), výdavky poisťovne by
sa zvýšili o 735 mil. Sk.

Ako
upozorňuje britský konzervatívec Philip Bushill-Matthews, pre firmy toto
opatrenie predstavuje len ďalšie zvýšenie nákladov, čo bude mať za následok
zníženie šancí mladých žien na zamestnanie, prípadne skracovania celkového času
materskej dovolenky. Na Slovensku sa zvýšenie prejaví nepriamo v zvyšovaní
nákladov práce. Ak Sociálnej poisťovni ostanú nižšie prebytky
z nemocenského poistenia kvôli vyšším výdavkom na materskú, deficit fondu
starobného poistenia, ktorý bol doteraz závislý na prevodoch prebytkov
z nemocenského fondu a fondu poistenia v zamestnanosti, bude
musieť byť financovaný buď z daní, alebo zvyšovaním odvodov.

Energeticky neutrálne budovy v celej Európskej
únii

Všetky
nové budovy postavené od roku 2019 budú musieť vyprodukovať toľko energie,
koľko aj spotrebujú
, napr. pomocou solárnych panelov. Takúto zmenu navrhuje
Priemyselný výbor Európskeho parlamentu, ktorý tiež požaduje, aby budovy, ktoré
sú už postavené, pri každej prestavbe alebo rekonštrukcií zlepšili aspoň
minimálne svoju energetickú výkonnosť.

Stavba energeticky neutrálnej
budovy však výrazne zvýši náklady na výstavbu. Podľa aktuálnych cenových ponúk pasívny
rodinný dom vyjde o 30 000
40
000
Eur drahšie.

Na druhej strane takýto dom
ušetrí finančné prostriedky absenciou spotreby energií. Prečo však rozhodnutie,
či je výhodnejšie viac investovať na začiatku, ako potom priebežne do spotreby,
nemôže urobiť občan, či developer sám?

Budeme vyberať pneumatiky podľa certifikátu?

Európske
komisia navrhuje zjednotenie systému označovania pneumatík podľa ekologickosti
.
Podobne ako u výrobkov spotrebúvajúcich energiu by sa pneumatiky označovali
písmenami A, B, .. G, kde A je najekologickejší výrobok a G najmenej.
Okrem toho by sa na nich mali objaviť aj informácie o priliehavosti na
vozovku, hlučnosti a o tom do akej miery je výrobok schopný šetriť
palivo. Ekologickosť je moderný trend. Ostáva záhadou, prečo na pneumatikách
nebude uvedený objem CO2, vypustený pri ich výrobe.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards