Život na dodávateľský úver

Účty
firiem z EÚ, ktoré boli uhradené s oneskorením, alebo neboli uhradené
vôbec, dosahujú takmer 2 bilióny eur, teda približne 16% HDP únie. Najväčší
podiel na tejto sume majú verejné inštitúcie a to sumou 1,2 bilióna eur.
Súkromný sektor prispel oneskorenými platbami vo výške 700 mld. eur.

Život na dodávateľský úver

Dodávateľský úver je výsledkom tlaku odberateľov na
dodávateľov v predlžovaní  doby splatnosti
faktúr. Ak je splatnosť faktúr 90 dní, znamená to v podstate, že dodávateľ
štvrťroka financuje odberateľa v rozsahu jeho dodávky.

Na tejto skutočnosti nie je nič zvláštne pokiaľ sa odohráva
v rámci dobrovoľnej dohody súkromných subjektov.

Iné je, ak financovanie formou dodávateľského úveru využíva
štát. Využívanie vysokej doby splatnosti faktúr za dodávky toaletného papieru
alebo diaľnic, je zakrývaním skutočného stavu štátnej pokladnice a oslabovaním
ekonomického potenciálu súkromného sektora. Ak má štát splatnosť záväzkov 90
dní, znamená to, že jeho skutočná potreba bežného financovania je o 25%
vyššia. Ak by si štát musel prostriedky požičať, za predpokladu že by platil
faktúry okamžite, musel by za odpovedajúcu sumu platiť úroky. Náklady týchto
úrokov tak prenáša na dodávateľov, tým im zvyšuje náklady, pretože sú to oni,
ktorí musia čerpať prevádzkové úvery na financovanie dlhšej doby splatnosti
faktúr.

Fakty

Český týždenník
EURO
komentuje správu Európskej komisie, ktorá na základe prieskumu medzi
firmami uvádza: Účty firiem z EÚ, ktoré boli uhradené s oneskorením,
alebo neboli uhradené vôbec, dosahujú takmer 2 bilióny eur, teda približne 16%
HDP únie. Najväčší podiel na tejto sume majú verejné inštitúcie a to sumou
1,2 bilióna eur. Súkromný sektor prispel oneskorenými platbami vo výške 700
mld. eur.

Úrady platia v únii priemerne 65 dní po doručení
faktúry, v najhorších prípadoch až 180 dní. Pritom ak by sa lehota
splatnosti skrátila na 40 dní, sedmina európskych podnikov, ktoré museli
ukončiť existenciu, by sa vyhla vyhláseniu platobnej neschopnosti.

Rekordmanmi v tejto oblasti sú Gréci, kde tamojšie
úrady platia priemerne po 157 dňoch. Fíni platia po 24 dňoch.

Zrejme nebude náhoda, že práve Gréci vedú v tejto
hitparáde. Ich verejný dlh patrí medzi najvyššie a dodatočné financovanie
im príde vhod.

Zaujímavá by bola iste aj splatnosť záväzkov slovenskej
verejnej správy. Hoci, tieto údaje by boli pravdepodobne skreslené, pretože
napríklad Fakultné nemocnice nepatria podľa štatistikov do verejnej správy
podľa ESA 95, pritom patria medzi najväčších oneskorencov
v platení.

Európska komisia tak prišla s návrhom
obmedziť tieto praktiky na 30 dní. Od 31 dňa by malo začať nabiehanie penále
zložené z úrokov, odškodnenia a náhrady nákladov za vymáhanie
pohľadávky.

Ak bude navrhovaná úprava prijatá, asi to nepoteší žiadneho
financmajstra, snáď s výnimkou Fínska.

A nepoteší to ani predstaviteľov komisie, ktorá vraj
platí 20% záväzkov s oneskorením.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards