Ako sa vyvíjala „maďarská cesta“?

Veľa
sa popísalo o príliš vysokých výdavkoch verejnej správy, o neustálom
raste miezd štátnych zamestnancov a rastúcich dôchodkoch. Maďarskú cestu
však najlepšie vystihuje nasledujúca tabuľka... Ako sa vyvíjala „maďarská cesta“?

Priemerný ročný deficit dosiahol v uvedenom období 6%
HDP. Hoci slovenský deficit dosahoval tiež hodnotu na úrovni 4,7%, slovenská
vláda si nemohla toľko požičiavať ako maďarská, a časť deficitu musela
financovať z výnosov privatizácie. Výsledkom je podstatne nižší verejný
dlh meraný podielom na HDP, ako ukazuje nasledujúci graf:

Rozdiel v zadlžení vyjadruje aj rozdiel v raste
dlhu za uvedené obdobie meraný v jednotnej mene, konkrétne v eurách.
Kým v Maďarsku absolútny dlh vzrástol 2,6 násobne, na Slovensku za uvedené
obdobie „len“ 1,7 násobne.

Treba tiež uviesť, že pokles verejného dlhu meraný ako
podiel na HDP v prípade Slovenska rozhodne nebol dosiahnutý znižovaním
dlhu. Vysoký rast HDP jednoducho predbehol rast dlhu, a preto relatívne
došlo k poklesu, čiže z dlhu sme „vyrástli“.

Práve táto skutočnosť vytvára riziko prudkého rastu podielu
dlhu aj v prípade Slovenska. Niekoľko vysokých deficitov po sebe pri
nulovom, či zápornom raste HDP nás môže v rýchlo priviesť na maďarské hodnoty.

Vysoký dlh znamená vysoké náklady na platby
úrokov. Ak by sme dnes mali dlh na úrovni Maďarska, na úrokoch by sme platili
viac, ako sú v súčasnosti celoročné
výdavky na vzdelávanie
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards