Kde zobrať chýbajúcu motiváciu šetriť?

Matěj
Šuster z Liberálneho inštitútu poukazuje na prítomnosť
behaviorálnych ekonómov v tíme Baracka Obamu. Ich úlohou má byť hľadať
správne nástroje,  činnosti, ktoré budú
motivovať (manipulovať) Američanov k žiadaným zmenám v správaní. Kde zobrať chýbajúcu motiváciu šetriť?

Jeden
príklad
- Obama chcel trvalo zvýšiť mieru spotreby bežného Američana formou
zníženia daní. Keďže však z pozorovaní behaviorálnych ekonómov vedel, že
veľký balík jednorázovo vyplatených peňazí na konci roka pravdepodobnejšie skončí
na sporivom účte ako v supermarkete, nariadil postupné mesačné vyplácanie
daňového bonusu. Ľudia totiž malú zmenu na výplatnej páske nezvyknú reflektovať
zvýšením sporenia.

Šuster však uvádza ešte jedno zaujímavé opatrenie, tiež
reflektujúce zmeny v správaní na základe finančnej motivácie, ktorý by sa
aktuálne hodil aj do slovenského parlamentu.

Mario
Rizzo vtipně navrhuje
,

"Kongres by měl ihned přijmout zákon, jímž by sám sobě přikazoval
snížit veřejné výdaje o určité procento, jakmile americký hrubý domácí produkt
poroste alespoň o 1% po dobu dvou bezprostředně navazujících čtvrtletí. Zákon
by měl zároveň určit, že pokud Kongres veřejné výdaje včas nesníží, bude
každému členovi Kongresu automaticky strženo 25 % z platu a tato částka bude poukázána
na konto sdružení, která propagují snížení veřejných výdajů."

Toto opatrenie by verejným financiám určite
pomohlo. Aj nášmu inštitútu :)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards