Materiál do šuflíka

Ministerstvá neplytvajú len peniazmi daňových
poplatníkov na predražené logá, ale aj vlastným ľudským kapitálom. Ministerstvo
financií stále odkladá prepracovanie prognóz pre ekonomiku, ale zato vypracovalo
analýzu o možnostiach znižovania DPH napr. u detských sedačiek. Následne
znižovanie daní neodporučilo, lebo znižovanie daní si štátny rozpočet nemôže
dovoliť. Materiál do šuflíka

V rámci opatrení vlády na
prekonanie dopadov finančnej krízy Ministerstvo financií analyzovalo
možnosti znižovania DPH v niektorých sektoroch
, pričom prípadné rozšírenie
okruhov tovarov a služieb stanovilo na detské sedačky, noviny a časopisy a
prepravu osôb a ich sprievodnej batožiny.

Tieto tovary a služby
vybralo ministerstvo zo smernice Európskeho spoločenstva ako položky, pri
ktorých je možné nižšiu sadzbu aplikovať a do istej miery očakávať, že sa
zníženie DPH premietne do konečných cien.

Ministerstvo však
znižovanie sadzby DPH neodporučuje ani v týchto selektívnych tovaroch a
službách, z dôvodu, že nie je priestor na znižovanie daňového zaťaženia, ktoré
je spojené s výpadkom príjmov ŠR.

Mesačné náklady na
jedného zamestnanca ministerstva
boli v roku 2008 33 500 Sk.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards