Nový návrh výpočtu odvodov

Podnikateľská aliancia Slovenska prezentovala
nový návrh systému platieb odvodov.
Návrh síce neprináša nové, doteraz nenavrhované
zásadné opatrenia, no aspoň sumarizuje staré návrhy, čo prichádza vhod najmä
v čase plánovania vyrovnania sadzieb
odvodov
. Je to návrh tvorcov pracovných miest, preto je zameraný na
zefektívnenie nákladov na administráciu platieb. Ministerka Tomanová by preto
mala teraz dávať pozor.

Nový návrh výpočtu odvodov

PAS navrhuje:

1)    

zrušiť
hrubú mzdu, a aplikovať celkové náklady práce (cenu práce)

2)    

zlúčiť
sociálne odvody do jednej platby

3)    

otvorene
vysvetliť, že platba odvodov je platbou zamestnanca, za ktorého ju vykonáva
zamestnávateľ

4)    

odvod
do starobného poistenia sa zlúči s rezervným fondom solidarity

5)    

zdobrovoľnenie
poistenia v nezamestnanosti

PAS spočítala, že nový jednotný odvod by bol 25%, pričom
z najväčšej platby, určenej na starobné dôchodky– 19,1%, by sa
v prípade sporiteľov 6,7% odvádzalo na ich účty do DSS. Návrh bol
koncipovaný tak, aby nespôsoboval výpadok príjmov Sociálnej poisťovne
s výnimkou výpadku poistenia v nezamestnanosti, ku ktorému by došlo,
ak by sa zamestnanci dobrovoľne opustiť túto schému.

V našej “reforme“ sociálneho systému sme šli ďalej.  Navrhovali  sme zrušiť poistenie v nezamestnanosti,
úrazové poistenie, nemocenské aj garančné poistenie pre existenciu dostupných
komerčných alternatív.

Rovnako stojí za zváženie, či povinnosť platiť odvody po
zavedení jednej sadzby nepreniesť na zamestnancov. Práve fakt, že zamestnancom
odvody neprejdú reálne cez ruky a výplatnú pásku vedie k tomu, že
odvody sú považované za náklady zamestnávateľa a nie zamestnanca.

Áno, pravdepodobne by klesol výber
a narástol počet neplatičov. Ale za to nenesú zodpovednosť
zamestnávatelia, a ani neexistuje dôvod, prečo majú hradiť náklady
s tým spojené.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards