Výnosnosť fondov

ADSS
zverejnila vo svojom aktuálnom newsletteri prehľad výkonnosti jednotlivých
skupín spravovaných fondov v uplynulých rokoch.

Výnosnosť fondov

Precitnutie zo sna nekonečného zadlžovania znamenalo pre
finančné trhy prudký pád, a pocítili to najmä fondy, ktoré majú v portfóliu
akcie. Strata rastových fondov v roku 2008 v podstate vymazala
nominálne zhodnotenie fondov z predchádzajúcich rokov, ale vzhľadom na
doteraz nízky objem úspor vo fondoch nebude mať tento pokles tak výrazný dopad
na úspory sporiteľov na konci 15 a viac ročného obdobia. Samozrejme, za
predpokladu, že akciové trhy budú v budúcnosti reflektovať zdravý rast
ekonomiky.

Uvedená výkonnosť fondov je v nominálnych
hodnotách, reálne zhodnotenie po započítaní inflácie je pochopiteľne nižšie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards