HDP vs. mzdy

Podiel miezd na HDP popisuje štruktúru ekonomiky,
resp. podiel, akou sa práca podiela na vytvorenej produkcii. Vyspelé krajiny s
vyššou pridanou hodnotou práce majú preto vyšší podiel miezd na HDP, krajiny, v
ktorých je stále v priemere nízka kvalifikácia pracujúcich a rozhodujúcu časť
pridanej hodnoty vytvárajú kapitálové statky, majú nižší podiel miezd na HDP. HDP vs. mzdy Preložené do praxe, tam, kde podstatná časť
zamestnancov pôsobí v službách, a nie v priemysle, majú mzdy vyšší podiel na
HDP. Pokles podielu miezd na HDP na Slovensku, ako vidno v druhom grafe, nemusí
byť nutne zlá správa, dôležité je, či sa zvyšujú mzdy rýchlejšie ako inflácia,
čo je na Slovensku v posledných rokoch realita. Napriek tomu, že podiel miezd
je na Slovensku nižší ako v roku 2000, mzdy sú vyššie a nezamestnanosť nižšia,
podiel klesol kvôli prudkému rastu HDP spôsobenému prílivom zahraničného kapitálu.

Zdroj: Eurostat

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards