Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete

INESS podporuje hromadnú pripomienku proti
zavedeniu regulácie internetovej televízie. Môžete ju podporiť aj vy. Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete

Konzervatívny inštitút iniciuje
hromadnú pripomienku verejnosti proti zneniu návrhu novely zákona č. 308/2000
Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorou sa má do pôsobnosti
niektorých regulácii obsiahnutých v zákone a pod kontrolu Rady pre vysielanie a retransmisiu SR dostať
aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu
. (Rada má právomoc
udeľovať pokutu, ak nadobudne pocit, že napr. relácia nebola názorovo vyvážená)

Uvedený
zámer považujeme spoločne so signatármi pripomienky za neodôvodnený zásah do
slobody šírenia informácií. Regulácia rozhlasového a televízneho vysielania má
zdôvodnenie v obmedzenom počte frekvencií na terestriálne vysielanie, ktoré
možno poskytnúť vysielateľom na základe licencií. V prípade internetu takéto
obmedzenie neexistuje. Prostredníctvom internetu môže vysielať neobmedzený
počet vysielateľov.

Zákon pritom nebol písaný po regulácii bažiacou rukou. Nemal
by sa týkať akéhokoľvek vysielania na internete, akýchkoľvek videozáznamov,
vylúčené by mali byť webstránky tlačových médií, osobné webstránky atd. - išlo
by len o vysielanie, ktoré by malo charakter televízie vysielajúcej cez
internet. A ani na takéto televízie by sa nemali vzťahovať všetky regulácie,
povinnosti a obmedzenia vyplývajúce zo zákona pre televízie vysielajúce pozemne
na základe licencie. Internetovým televíziám by sa nemali prideľovať licencie,
iba by mali začatie vysielania Rade oznamovať.

Napriek tomu považujeme tento zámer za nebezpečný prvý krok smerom k štátnej
regulácii vysielania na internete a neskôr aj iného obsahu zverejneného na
sieti.

Text celej pripomienky si môžete prečítať a prípadne pripomienku
podpísať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards