Keď právnici obmedzujú podnikanie

Začiatok bol rozumný. Európska komisia sa obrátila
na Európsky súdny dvor s otázkou, či nie je náhodou porušovaním základných
ľudských práv, pohybu kapitálu a podobne, ak niektoré krajiny uplatňujú
reštriktívnu podmienku, podľa ktorej môže lekáreň vlastniť len farmaceut.
Koniec je tragický. Keď právnici obmedzujú podnikanie

Súd rozhodol,
že vlády môžu túto podmienku aplikovať, vraj v „záujme verejného zdravia“ a
„pacienta“.

Prečo
tragický? Je to nôž do chrbta trhovej súťaži. Obrovský nárast počtu lekární (na Slovensku z 1300 v roku 2005 na 1800
v roku 2009
) ukázal, že potreby zákazníkov neboli uspokojované
dostatočne, čím sa myslí farmaceutická služba v celej komplexnosti –
dostupnosť, otváracie hodiny, ponuka tovarov a samozrejme ceny.
Rozhodnutie súdneho dvora predstavuje mimoriadne silnú oporu pre lobing
farmaceutov – vlastníkov lekární, ktorí v záujme obmedzenia konkurencie už
teraz požadujú aplikáciu tohto ustanovenia v našom práve. Neregulované
vlastníctvo lekární komentujú protirečivými výrokmi: "Išlo o nevydarený
experiment, ktorého výsledkom bola znížená dostupnosť liekov, zvýšenie cien
liekov a dietetík, ktorým štát neurčuje maximálnu cenu, ako aj nezákonné
nasadzovanie neodborníkov do praxe," dodal Stanko.

Ako si mohol
pozorný čitateľ všimnúť, z pravdepodobného regulačného kroku verejné
zdravie ani pacient profitovať nebude. Ak by totiž boli lekárne lobistov lepšie,
poskytovali kvalitnejšie služby, spotrebiteľ – pacient by ich už dávno
vyhľadával a legislatívna úprava by nebola potrebná.

Zo zdôvodnenia
vyplýva, že Európsky súdny dvor usúdil, že farmaceut je lepší manažér
a vlastník, pretože mu záleží na profesionálnej cti – rozhodnutie súdu
stojí za prečítanie:
 „Pokiaľ ide o prevádzkovateľa,
ktorý je farmaceutom, nemožno poprieť, že jeho cieľom je podobne ako
u iných osôb snaha o dosahovanie zisku. Na takúto osobu sa však hľadí
tak, že ako profesionálny farmaceut nebude lekáreň prevádzkovať s výlučným
ekonomickým cieľom, ale aj so zreteľom na odborné hľadisko. Jeho súkromný
záujem na dosahovaní zisku je tak zmierňovaný vplyvom jeho vzdelania, odborných
skúseností a zodpovednosti, ktorú nesie, lebo prípadné porušenie zákonných
alebo etických pravidiel nielenže znižuje hodnotu jeho investície, ale podrýva
aj jeho vlastnú profesijnú existenciu. Na rozdiel od farmaceutov nemajú osoby,
ktoré nie sú farmaceutmi, už zo samotnej povahy veci vzdelanie, skúsenosti
a zodpovednosť, ktoré by boli rovnocenné vzdelaniu, skúsenostiam
a zodpovednosti farmaceutov. Za týchto podmienok treba konštatovať, že
neposkytujú rovnaké záruky ako farmaceuti.“

Ako správne
upozorňuje bloggerka Katja Wilhelmsson, akoby v iných profesiách česť
a povesť nehrala rolu. Je zaujímavé, že napríklad starí harcovníci
z aeroliniek, v záujme udržania kvality leteckých služieb,
nepresadili, aby im nejaký bývalý automobilový závodník s umelým uchom neliezol do kapusty.

Rozporuplnosť
tohto rozhodnutia spočíva najmä v spupnosti, s akou súd odôvodňuje
svoje tvrdenia. Stačí, aby povedal, že obmedzovanie základných práv je
v záujme blahobytu občanov. Nemusí však nijako dokazovať, že stav, keď lekárne
vlastnia nefarmaceuti, zhoršuje blahobyt občanov.

Európsky súdny dvor naberá
na moci. Namiesto hľadania spravodlivosti rozhoduje o tom, čo je pre
zákazníkov lepšie a horšie, ktorý podnikateľ má väčšie a ktorý menšie
predpoklady poskytovať cenné služby. Pritom v každej krajine máme milióny
najkvalifikovanejších sudcov, ktorí v trhovej súťaži rozhodujú svojimi
peniazmi. Voláme ich spotrebitelia.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards