Prečo neodchádzajú

K 31.32009
evidovala
v II. pilieri Sociálna poisťovňa
902 poistencov starších ako 60 rokov.
Najstarší sporiteľ má 89 rokov. Počet sporiteľov v dôchodkovom veku
vyjadruje buď pevnú vieru v tuhý koreň, alebo očakávanie, že vláda nezruší
možnosť dedenia úspor. Je to zároveň signál, že pre mnohých sporiteľov je
sporenie v DSS zaujímavé i napriek tomu, že dôchodok už dostávajú. Prečo neodchádzajú

Vekové zloženie sporiteľov poukazuje na fakt, že minuloročné
otvorenie II. piliera významne „vyčistilo“ rady sporiteľov o tých, ktorí
ešte pracujú, ale do odchodu na dôchodok by nestihli naplniť podmienku
minimálnej doby sporenia. Tú súčasná vláda predĺžila z 10 na 15 rokov. Tí ktorí
sporiť 15 rokov nestihnú, budú musieť v sporení a odvádzaní odvodov
Sociálnej poisťovni pokračovať aj v čase, keď už majú nárok na starobný
dôchodok (paradoxne na sporenie v druhom pilieri budú prispievať zo
starobného dôchodku).

Ak predpokladáme, že starší sporitelia majú za
sebou už 3 roky sporenia, tak len necelé 4% sporiteľov nebude mať vo veku 62
túto podmienku splnenú. Aj to je dôvod, prečo sa vláde a poisťovni
v tomto roku nedarí „vyhnať“ sporiteľov späť do prvého piliera.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards